luni, 23 aprilie 2012

Trăind viata de împrumut


Is 38:1 În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i -a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Pune-ţi în rînduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.``


Bunul rege Ezechia era pe moarte. Isaia profetul aduce un mesaj din partea lui Dumnezeu: "Pune-ți în rânduiala casa, căci vei muri și nu vei mai trai, atunci Ezechia s-a întors cu fata la perete, și a făcut Domnului o rugăciune" cerând sănătate și viata.(v. 2,3)

Domnul a auzit cererea robului sau. Prin profetul Isaia ii transmite următorul mesaj: "Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale: iată ca voi mai adaugă încă cincisprezece ani la zilele vieții tale." (v. 4,5). Din acest moment Ezechia trăia viata de împrumut.

Întocmai cum i s-a întâmplat lui Ezechia, tu și eu trăim azi viata de împrumut. Cărțile profetice ale  cerului marchează cu exactitate etapele evoluției omenirii. Istoria a prezentat fără greșeală fiecare din aceste etape. Am trăit timpul în care Fiul lui Dumnezeu, însoțit de ostile îngerești , trebuia sa revină glorios pe pământ.

Semnele care indicau timpul sfârșitului au apărut exact cum au fost profetizate (Dan. 7:25, Mat. 24:29). De atunci semnele revenirii lui Isus s-au împlinit cu repeziciune: atât în lumea naturala cât și în terenul științei, social, economic, moral și religios.

In urma cu aproape o jumătate de secol sora White scria: " "Dacã adventiștii, dupã marea dezamãgire de la 1844, si-ar fi pãstrat cu putere credința si ar fi mers înainte în unitate în providența deschizãtoare de drumuri a lui Dumnezeu, primind solia celui de-al treilea înger și vestind-o lumii în puterea Duhului Sfânt, ei ar fi vãzut mântuirea lui Dumnezeu, Domnul ar fi lucrat cu putere, alãturându-Se eforturilor lor, lucrarea ar fi fost sfârsitã și Hristos ar fi venit pânã acum pentru a-i primi pe cei din poporul Lui în vederea rãsplãtirii lor." (MC3). Trăim viata de împrumut. Este timpul când trebuie sa ne punem casa și viata în rânduială. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu