vineri, 26 iulie 2013

Vicleanul


Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, impotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12) 
 
În pasajul biblic de astăzi ni se oferă o perspectivă cosmică a luptei spirituale duse de orice credincios. Conflictul se situează pe un plan superior percepţiei obişnuite. Prin expresiile folosite, Pavel se referă neîndoielnic la duhurile rele, care exercită o mare autoritate asupra lumii. De altfel, Isus îl numeşte pe Satana "stăpânitorul lumii acesteia" (Ioan 12:31; 14:30).

"În timp ce oamenii nu sunt conştienţi de planurile lui, acest duşman vigilent este în orice clipă pe urmele lor. Pătrunde în orice casă, pe stradă, în biserici, în consilii nationale, în tribunale, încurcând, înşelând, seducând, ruinând pretutindeni sufletele şi trupurile bărbaţilor, femeilor şi copiilor, dis­trugând familii, semănând ură, rivalitate, luptă, revoltă şi crimă." (Tv, p. 418)

În prefaţa cărţii Scrisorile lui Zgândărilă, C. S. Lewis scria: "Există două greşeli egale şi opuse pe care noi, oamenii, le putem face în legătură cu dracii. Una este să nu credem în existenţa lor. Cealaltă este să credem şi să avem pentru ei un interes exagerat şi bolnăvicios. În ce-i priveşte, ei sunt la fel de mulţumiţi de ambele greşeli şi aclamă cu aceeaşi incântare un materialist sau un vrăjitor." 

Să ne rugăm Domnului să ne dea înţelepciune pentru a vedea "întâm­plările" vieţii din perspectiva superioară a marii lupte dintre Hristos şi Satana. 

CONEXIUNE 

În timpul celui de al Doilea Război Mondial, un tânăr adventist, nu­mit Franz Hasel, le spunea camarazilor lui că toată lupta e în van, deoarece "FUhrerul nu poate câştiga acest război. Nu va putea să unească Europa sub conducerea lui şi nu va putea să instaureze domnia celui de-al Treilea Reich". El se baza pe cuvântul profetic al lui Dumnezeu. (Susi Hasel Mundy, O mie să cadă, p. 144, 145


Marius Necula, pastor, Conferinţa Muntenia
Biblia la rând: Isaia 11-14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu