luni, 14 octombrie 2013

Slabiciune, sau putere ?

In zilele acelea, in vremea aceea, zice Domnul, se va cauta nelegiuirea lui Israel, si nu va mai fi, si pacatul lui Iuda, si nu se va mai gasi....(Ieremia 50:20)


Până la executarea judecăţii, nimic din ce este înregistrat despre un om nu se şterge. Doar în meritele Măntuitorului nostru Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne claseze greşelile. Orice păcat nemărturisit rămâne până la judecata finală. Tot ce este declarat şi încredinţat lui Dumnezeu în rugăciune este şters pentru totdeauna.

"În acest fel se va împlini în totalitate făgăduinţa noului legământ: «Le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.» «În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi» (Ieremia 31 :34; 50:20).

Procesul de cercetare şi de ştergere a păcatelor trebuie încheiat înainte de a doua venire a Domnului. Deoarece mortii trebuie judecaţi după cele scri­se în cărţi, este imposibil ca păcatele oamenilor să fie şterse înainte de judeca­ta la care sunt cercetate cazurile lor. Apostolul Petru declară clar că păcatele credincioşilor vor fi şterse când vor veni «de la Domnul vremurile de înviorare» şi va fi trimis Isus Hristos (Faptele 3:19,20). Când se va faza de investigare din cadrul judecăţii, Hristos va veni şi răsplata Sa va fi cu El, ca să dea fiecăruia după faptele Sale." (TV, p. 398,399)

Iertarea omului valorează cât pretul vietii lui Isus Hristos: El a murit ca eu să fiu iertat. Dar oare costă ceva mai mult decât iertarea?

Da! Neiertarea. Dacă eu nu iert, voi fi pierdut şi astfel s-a risipit în zadar atât viata Mântuitorului, cât şi viaţa mea. Tot în zadar ar fi moartea Sa dacă eu nu accept iertarea Lui.

Astăzi pot fi iertat pe deplin şi pot să iert şi eu spre mântuire.

CONEXIUNE 2 octombrie 2006. Charles Roberts a intrat într-o şcoală dintr-o co­munitate amish din Pennsylvania şi a împuşcat mortal cinci fetiţe, alte cinci fiind rănite. Apoi, Roberts s-a sinucis. Povestea a atras atenţia publicului larg mai ales datorită părinţilor şi rudelor fetițelor ucise, care au declarat că îl iartă pe Roberts, oferindu-se chiar să vină în sprijinul familiei asasinului..

Daniel Chirileanu, pastor, directorul Departamentului Tineret, Uniunea Română

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu