vineri, 25 mai 2012

PUTERE IN SLUJIRE


Dati la o partea îndoiala cã fãgãduintele lui Dumnezeu nu ar fi si pentru voi. Ele sunt valabile pentru fiecare cãlcãtor de Lege care se pocãieste. Domnul Hristos a pus la dispozitie, prin îngerii slujitori, pentru fiecare credincios, putere si har. - SC 52


Cei care lucreazã pentru a face bine altora lucreazã împreunã cu îngerii ceresti. Ei au parte de compania lor continuã si de lucrarea lor neîncetatã. Îngeri de luminã si puternici sunt întotdeauna aproape pentru a apãra, mângâia, vindeca, instrui si inspira. Cea mai înaltã educatie, cea mai autenticã culturã si cea mai nobilã slujire de care pot avea parte fiintele omenesti în aceastã lume, se datoreazã lor. - RH 11 iulie 1912


Îngerii cerului actioneazã asupra mintii omenesti pentru a stârni dorinta de a cerceta temele Bibliei. O lucrare cu mult mai mare decât cea care s-a fãcut pânã acum se va face, si slava acesteia nu va fi pusã pe seama omului, cãci îngerii sunt cei care slujesc zi si noapte celor care vor fi mostenitori ai mântuirii, lucrând zi si noapte. 
- CW 140


Dumnezeu a încredintat solia Evangheliei si toatã lucrarea de slujire din iubire îngerilor ceresti. El ar fi putut întrebuinta alte mijloace pentru a-si aduce la îndeplinire planul Sãu. Însã în iubirea Lui infinitã, El a ales sã ne facã conlucrãtori cu Sine, cu Hristos si îngerii, ca sã putem avea si noi parte de binecuvântare, bucurie, înãltare spiritualã, ca urmare a slujirii neegoiste. - SC 79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu