marți, 4 iunie 2013

Blocaje

Binecuvântat sa fie Numele lui Dumnezeu din vesnicie în vesni­cie! Ale Lui sunt întelepciunea si puterea. El schimba vremurile si împrejurarile; El rastoarna si pune pe împarati; El da întelepciune înteleptilor si pricepere celor priceputi! El descopera ce este adânc si ascuns; El stie ce este în întuneric si la El locuieste lumina. (Daniel 2:20-22)

Exista oameni care aleg sa blocheze si drumul altora la mântuire. În zi­lele când predicile pionierilor au trezit spiritul de asteptare a revenirii Mântuitorului, o mutime de pretinsi asteptatori au avut o purtare care arata ca ei erau împotriva revenirii. În timp ce unii se pregateau intens, ca si cum Mântuitorul trebuia sa apara chiar atunci, acei falsi oameni religiosi faceau totul ca sa plaseze evenimentul mult în viitor, dupa un calendar dorit de ei. "Nici voi nu intrati, dar nici pe altii nu-i lasati sa intre", le spunea Domnul Hristos celor ce pareau a sti mai mult dintre contemporanii Sai.

"Scriptura nu-i indeptateste pe oameni sa ramana în ignoranta cu pri­vire la apropierea acestui eveniment. Însa cei care cautau numai un pretext pentru a respinge adevarul si-au astupat urechile la aceasta explicatie, iar cu­vintele: 

«Nimeni nu cunoaste nici ziua, nici ceasul» au continuat sa fie repetate de batjocoritori irnpertinenti si chiar de pretinsi slujitori ai lui Hristos. Când oamenii s-au trezit din indiferenta si au început sa caute calea mântuirii, liderii religiosi s-au interpus intre ei si adevar, cautând sa le linis teasca  temerile prin­tr-o falsa interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu. Strajerii necredinciosi s-au unit cu marele amagitor, strigând: «Pace, pace!», când Dumnezeu nu vorbise de pace. Ca si fariseii din timpul lui Hristos, mullti au refuzat sa intre în Împaratia cerurilor si i-au împiedicat si pe cei care voiau sa intre." (TV, p. 305, 306)

Nu trebuie sa fiu activist, nici alarmist, nici fanatic în manifestarea astep­tarii mele; trebuie doar sa le las loc si celorlalti sa îninteleaga si sa -si manifeste asteptarea în mod personal, potrivit relatiei lor cu Dumnezeu.

CONEXIUNE

Americanul Harold Camping a prezis sfârsitul lumii pentru 21 mai 2011 si 21 octombrie 2011. Ambele date au trecut fara ca profetiile lui Camping sa se împlineasca . Atentie, neîmplinirea acestor false profetii poate sÄ scada interesul si preocuparea pentru revenirea lui Isus.

Daniel Chirileanu, pastor, directorul Departamentului Tineret, Uniunea Romana
Biblia la rând: Iov 8-10


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu