vineri, 7 iunie 2013

Devotional pentru femei; Igiena spirituală - o poruncă divină


Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! (Isaia 1:16)

Îmi place să mă gândesc şi să fac aplicaţii spirituale pornind de la lucru­rile neînsemnate ale vieţii cotidiene, aşa cum proceda şi Isus în pildele Sale.

Sunt sigură că toate avem lângă chiuveta de la bucătărie indispensabilul detergent pentru curăţirea veselei. Adeseori, când pun mâna pe recipientul cu detergent pentru vase, acesta se murdăreşte de resturile alimentare care sunt pe mâinile mele atunci când spăl vasele. Deşi înăuntru este substanţa care are drept scop curăţirea vaselor murdare, aceasta nu poate acţiona pe sticla care îl depozitează. Instantaneu, în imaginaţia mea apare de fiecare dată asocierea cu noi. În mintea şi inima noastră sunt depozitate principiile corecte şi drepte ale Evangheliei, ale curăţirii de păcat prin sângele Domnu­lui Isus, dar, de multe ori, viaţa noastră este murdară de propriile păcate. Chiar dacă "oferim" şi altora din detergentul sângelui scump ce a curs pe Golgota pentru iertarea păcatelor întregii lumi, se poate întâmpla ca noi înşine să rămânem murdare de păcatele noastre, asemenea sticlei cu de­tergent. Prezentarea teoretică a acestor adevăruri nu înseamnă şi curăţirea propriilor inimi şi caractere.

"Când păcatul a distrus în om simţul moral, cel greşit nu va mai vedea defectele caracterului său şi nici nu-şi va mai da seama de grozăvia păcatu­lui pe care l-a comis. Dacă păcătosul nu se supune puterii convingătoare a Duhului Sfânt, el rămâne aproape orb faţă de păcatul său ... Pentru fiecare păcat recunoscut, el prezintă o scuză, declarând că, dacă n-ar fi fost anumite împrejurări, el n-ar fi făcut aceasta sau aceea, pentru care este mustrat." (Calea către Hristos, E. G. White)

Astăzi, industria detergenţilor şi a cosmeticelor oferă o gamă variată de produse pentru curăţirea hainelor şi pentru igiena corpului. Există persoa­ne care acordă mult timp modului în care arată. De ce nu ar acorda acelaşi timp şi aspectului moral al vieţii lor?

Cât de curată este haina caracterului nostru? Ce răspândim în jurul nos­tru: o mireasmă de viaţă spre viaţă sau o miasmă de moarte spre moarte?

Domnul Isus ne spune: "Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate" (Apocalipsa 22:14). Este exact soluţia de care avem nevoie pentru a deveni curate înaintea Cerului. Im­portant este să venim la Mântuitorul, "să ne mărturisim păcatele, căci El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire" (1 Ioan 1:9).

Mihaela Roxana Balogh, Transilvania Sud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu