vineri, 7 iunie 2013

Cea dintâi şi cea mai mare datorieCălcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi învăţăturile întocmai cum vi le-am dat. (lCorinteni 11:1,2)

Prima şi suprema datorie a fiecărei fiinţe raţionale este să afle adevărul din Scripturi, apoi să umble în lumină şi să-i încurajeze şi pe alţii să-i ur­meze exemplul." (TV, p. 492)

Biblia şi Spiritul Profetic conglăsuiesc în a ne descoperi cele trei domi­nante ale vieţii de credinţă: cunoaşterea temeinică a adevărului biblic, aplica­rea lui consecventă şi transmiterea lui în aşa fel încât să fie urmat de alţii. Deşi în citatul de mai sus ele sunt înmănuncheate printr-un termen cu o oarecare nuanţă coercitivă, "datolie", este vorba de o datorie de onoare pe care o gene­rează iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni. Împlinirea acestei misiuni aduce cu sine cele mai mari satisfacţii şi binecuvântări.

Această tripletă de elemente esenţiale formează un tot unitar, ale cărui elemente se condiţionează reciproc. Lipsa unui singur element năruie totul. Doar un elev bun, care şi-a însuşit toată materia, poate deveni un profesor bun. Doar un profesor bun, care ştie să predea materia sa cu mintea şi cu inima, va avea discipoli care să dorească să-l urmeze.

Deşi par trei etape consecutive ale vieţii de credinţă, de fapt, ele con­tinuă pe toată durata vieţii. Mereu vom învăţa din Biblie aspecte noi ale ade­vărului revelat. Mereu ne vom strădui să umblăm în conformitate cu lumina dobândită. Continuu vom simţi o responsabilitate sfântă faţă de semenii noştri.

Dumnezeu ne pune la dispoziţie cel mai bun Profesor: Duhul Sfânt, care să ne călăuzească în tot adevărul. Ni se oferă cel mai bun manual: Biblia, un veritabil vademecum al credincioşilor din toate timpurile. Pentru cei dezori­entaţi, care au nevoie să descopere punctele cardinale ale vieţii, Biblia este busola care indică neabătut spre Steaua Betleemului. Pe cei care, în hăţişul ideologiilor, caută drumul cel drept, Biblia îi conduce la Acela care este Calea, Adevărul şi Viaţa.

CONEXIUNE

În timpul celui de al Doilea Război Mondial, Oskar Schindler (1908 - 1974) a salvat viata a peste 1 200 de evrei, cheltuindu-şi averea şi punându-şi viata în pericol. În 1945, singurul dar pe care au putut să i-l dea atunci evreii a fost un inel de aur pe care scria: "Cine salvează viaţa unui om, salvează o lume."

Emilian Niculescu, pastor pensionar, Conferinta Transilvania de Sud
Biblia la rând: Iov 18-19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu