joi, 6 iunie 2013

Prizonierii trecutului

Nu vă mai gânditi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! (Isaia 43:18)

Se spune adesea că un popor fără istorie este un popor fără viitor. Dar în acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că trecutul poate fi cel mai mare vrăjmaş al viitorului. Înţeleptul Solomon avertiza: "Nu zice: «Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?», căci nu din înţelep­ciune întrebi aşa" (Eclesiastul 7:10). Aşadar, înţeleptul este cel care se Iasă învăţat de experienţa trecutului, dar nu rămâne legat de ceea ce a fost, ci va fi atras de făgăduinţele viitorului.

"Sunt mulţi în zilele noastre care se ţin strâns de obiceiurile şi tradiţiile părinţilor lor. Când Domnul le trimite o lumină mai mare, ei refuză să o accep­te, deoarece, nefiind dată părinţilor, aceştia nu au primit-o. Însă noi nu sun­tem la nivelul la care erau părinţii noştri. Ca urmare, datoriile şi răspunderile noastre nu sunt aceleaşi cu ale lor. Noi nu vom primi aprobarea lui Dumnezeu dacă privim la exemplul părinţilor noştri pentru a înţelege care ne este datoria, în loc să cercetăm personal Cuvântul adevărului. Răspunderea noastră este mai mare decât a înaintaşilor noştri. Suntem răspunzători atât pentru lumina pe care au primit-o ei şi pe care ne-au lăsat-o ca moştenire, cât şi pentru lumi­na suplimentară care străluceşte asupra noastră din Cuvântul lui Dumnezeu." (TV, p. 133, 134)

Ce te atrage mai mult: amintirile trecutului sau promisiunile viitorului?

Cere-i Domnului înţelepciune pentru a putea face din trecut cel mai bun prie­ten al viitorului.

CONEXIUNI

Pe 6 iunie 1863, Ellen White a primit instrucţiuni cu privire la cură­ţenia locuinţelor, a hainelor şi a corpului, la stăpânirea apetitului şi renunţarea la folosirea grăsimii animale; i s-a recomandat pâinea integrală, regimul vegetarian, regularitatea meselor şi folosirea mij­loacelor naturale pentru promovarea sănătăţii. Era o "lumină nouă" care avea să marcheze identitatea Bisericii Adventiste.

Marius Necula, pastor, Conferinta Muntenia
Biblia la rând: Iov 15-17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu