joi, 6 iunie 2013

Un plan diabolic


Aduceţi-vă aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe. Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire. (Evrei 10:32,35)

Oricât de greu sunt de suportat, ostilitatea şi persecuţia stimulează şi ca­pacităţile de împotrivire ale naturii umane. Dar, în timpurile de pace, de confort, când suntem chiar curtaţi de lume, singura protecţie eficace este de natură spirituală, supranaturală. E nevoie de mai multă credinţă autentică pentru a rezista acestor tentaţii decât pentru a ne împotrivi atacurilor directe şi violente.

"Marele adversar s-a străduit acum să câştige prin şiretenie ceea ce nu reuşise prin forţă. Persecuţia a încetat şi a fost înlocuită de atracţiile periculoa­se ale prosperităţii materiale şi ale onorurilor lumeşti." (TV, p. 33)

CONEXIUNE

De la începuturile adventismului în România, neparticiparea elevi­lor la ore în ziua de Sabat a fost o cauză de discriminare şi perse­cuţie. Pentru mulţi copii adventişti, fiecare zi de luni era însoţită de ameninţări, batjocuri şi pedepse. Pe lângă toate consecinţele dău­nătoare, acest tratament îi determina să-şi consolideze convingerile şi să înveţe puterea rugăciunii.

Căderea comunismului a pus capăt acestei lupte îndelungate şi inegale. În vara anului 1999 s-a desfăşurat primul examen naţional de capacitate pentru ab­solventii clasei a VIII-a. În ciuda demersurilor începute cu mult înainte, una dintre probele obligatorii a rămas programată pentru sâmbătă, 5 iunie. În jur de 650 de copii adventişti care nu avuseseră până atunci nicio luptă privind Sabatul nu s-au prezentat la examen. Ei aveau să piardă anul întreg fără să poată da admiterea la liceu. A urmat o sentinţă a Curţii Supreme de Justiţie şi ei au putut să susţină proba într-o sesiune specială. Pentru fiecare dintre ei, pentru familiile lor şi pentru întreaga biserică, credincioşia cu care au păstrat Sabatul într-un moment dificil reprezintă o promisiune de a fi credincioşi cu privire la Sabat şi atunci când nu este vorba de persecuţie.

Adrian Bocăneanu, pastor, director Relaţii externe, Speranţa TV
Biblia la rând: Iov 11-14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu