miercuri, 19 septembrie 2012

CÂND CIRCUMSTANŢELE PAR A-ŢI STA ÎMPOTRIVĂ -PARTEA A 6-A


Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. - Ioan 14:6

Lin Yutang făcea parte din a treia generaţie de chinezi creştini din familia lui Tatăl lui slujise ca pastor prezbiterian într-un sat. După ce a urmat colegiul a început să predea în Peking. Lin a început să adopte ideile umaniste din jur.

El a reuşit să capete un oarecare renume în calitate de cercetător şi scriitor bestsellere. Apoi, într-o zi, soţia lui creştină l-a invitat să meargă cu ea la biserică. La data aceea se aflau în New York City. Lin nu era foarte interesat de religie, dar convingerea lui că omul poate să se susţină prin eforturile proprii în­cepuse să se clatine. Pentru el, devenise foarte clar faptul că, în ciuda progresului tehnologic, bărbaţii şi femeile din secolul al XX-lea încă se mai purtau ca nişte sălbatici.

Lin a urmat-o pe soţia sa şi au mers împreună la o biserică de pe Bulevardul Madison. Pastorul a ţinut o predică destul de elocventă despre viaţa veşnică, dar subiectul nu a reuşit să-i stârnească interesul.

Totuşi a auzit un gând care nu a putut să-i iasă din minte toată ziua. E oare posibil să existe mai mult decât viaţa aceasta de rutină? Întrebarea l-a urmărit şi, în cele din urmă, l-a constrâns să studieze mai îndeaproape Biblia. Şi-a spus că i-ar prinde bine să recitească Evangheliile, dar la scurt timp s-a trezit faţă În faţă cu Dumnezeu, în persoana lui Hristos. După cum avea să mărturisească mai târziu, a descoperit "simplitatea şi frumuseţea uluitoare a învăţăturilor lui Isus. Ni­meni altcineva n-a mai vorbit ca El".

Imaginea lui Lin despre Dumnezeu a început să se schimbe. El era uimit de faptul că Dumnezeu, aşa cum ni-L descoperea Isus, era atât de diferit de modul în care ÎL prezentau oamenii.

Evanghelia începuse să capete sens pentru el. Acum materialismul era cel care nu se potrivea cu realitatea. Nu putea să creadă că lumea era, după cum spunea chiar el, "doar un vârtej de atomi orbi, supuşi unor legi mecanice oarbe". Nu, fiinţele umane aveau de făcut alegeri morale reale. Oamenii fragili şi vanitoşi trebuiau să accepte sau să respingă Evanghelia.

Lin Yutang a fost pe deplin satisfăcut de faptul că L-a descoperit pe Hristos şi Evanghelia Sa. El spunea: "Când privesc în urmă la viaţa mea, ştiu că timp de 30 ani am trăit în lumea aceasta ca un orfan. Acum nu mai sunt orfan."

Uneori, în mintea creştinilor sinceri se adună îndoielile. Isus ne oferă certitu­dini. În momentele noastre de îndoială. El ne aminteşte: "Eu sunt Calea, Adevărul şi viata" (Ioan 14:6). Isus îţi împrăştie îndoielile. El nu ne răspunde neapărat la toate întrebările, dar El Se oferă pe Sine. Nu creştinismul este argumentul, ci Isus. Când îndoielile îţi pun credinţa în pericol, deschide Evanghelia. Împrieteneşte-te cu Isus. Îndrăgosteşte-te iar de El!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu