sâmbătă, 29 septembrie 2012

O SABIE ASCUTITA CU DOUA TAISURI

Ingerului bisericii din Pergam scrie-i: "Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri". - Apocalipsa 2: 12

Isus le spune credincioşilor din Pergam că El este Cel care are sabia ascuţită cu două tăişuri. Ea pare a fi un adevărat instrument chirurgical în mâna acestui medic de suflete! Dar ce simbolizează această sabie de fapt? Biblia arată clar ce înseamnă. Apostolul Pavel apelează la acest simbol când se adresează credincioşilor.

În Efeseni, el vorbeşte despre armura spirituală a creştinilor. El spune: "Luaţi şi coiful mântuirii, şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu" (Efes. 6: 17). Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul străpunge linia noastră de apărare prin cuvintele pe care Dumnezeu le rosteşte.

Epistola către Evrei ne înfăţişează o imagine şi mai interesantă: "Căci Cu­vântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii" (Evr. 4: 12). Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până în adâncimile sufletului nostru, scoţând la iveală gândurile tăinuite şi dând în vileag motivaţiile ascunse.


Acesta este instrumentul pe care Hristos îl recomandă credincioşilor din Pergam. Medicamentul pe care El îl oferă acestei biserici a compromisului şi poporului Său de astăzi este Cuvântul lui Dumnezeu. Hristos poartă Cuvântul Său în bătălia împotriva celor care vor să submineze credinţa prin compromis. Cuvântul Său este remediul compromisului.


Avem nevoie să ne însuşirn acest Cuvânt. Avem nevoie să Îi îngăduim să pătrundă adânc în inimile noastre. Avem nevoie să ne clădim credinţa pe afirmaţiile lui clare. Cuvântul ne va arăta care este şi care nu este adevărul lui Dumnezeu. El ne va arăta ce paşi duc la o relaţie sănătoasă cu Dumnezeu şi ce paşi nu duc într-acolo.

Sentimentele nu sunt întotdeauna o călăuză demnă de încredere. Ceilalţi oa­meni nu sunt întotdeauna o călăuză demnă de încredere. Dar Cuvântul lui Dum­nezeu ne va îndrepta paşii întotdeauna în direcţia corectă.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu