marți, 25 septembrie 2012

CREDINCIOS PÂNĂ LA MOARTE

Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii. - Apocalipsa 2:10


Exilat pe insula Patmos din Marea Egee, Ioan era despărţit de credincioşii care îl socoteau părintele lor spiritual. Ceea ce îl durea cel mai mult era despărţirea de credincioşii care treceau printr-o perioadă dificilă, şi mai ales de credincioşii din cetatea Smirna.

Cuvântul Smirna înseamnă "mireasmă plăcută". Satana a atacat cu vehemenţă Biserica din secolele al II-lea şi al III-lea. Creştinii erau arşi pe rug. Erau aruncaţi la lei şi erau martirizaţi în Colosseumul din Roma. Totuşi eforturile lui Satana nu au reuşit să stăvilească extinderea creştinismului. Dimpotrivă, biserica a pros­perat. Numărul de credincioşi a crescut. Unul dintre primii părinţi ai Bisericii, lustin Martirul, declara pe un ton triumfător: "Sângele martirilor este sămânţa bisericii." Cu cât era mai persecutată de forţele răului, cu atât mai mult creştea. Hristos a pus bazele bisericii Sale şi nici chiar toate forţele răului nu puteau să -L biruiască. 

Domiţian, unul dintre cei mai cruzi împăraţi ai Romei, a domnit între 81 şi 96 d.Hr. Statuia lui din piatră este colosală, impunătoare.

Şi, într-adevăr, a existat un timp în care el s-a înălţat impunător asupra cetă­ţenilor din Smirna. El a încercat să-i oblige să i se supună. Urmaşii lui Hristos nu au acceptat să participe la ritualurile specifice cultului împăratului, un lucru pe care îl presupunea calitatea de bun cetăţean la data aceea. Romanii îi acuzau de lipsă de loialitate, de subminare a legii şi a ordinii romane.

Isus avea un mesaj special pentru creştinii din Smirna. El le-a spus: "Nu te­teme nicidecum de ce ai să suferi" (Apoc. 2: 10). Ştiu că treci printr-o perioada ­dificilă, le-a spus El. Ştiu că suferi încercări. Ştiu că înduri persecuţii, dar Eu sunt cu tine. "Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii" (Apoc. 2: 10).

Avem aici nu numai o promisiune extraordinară, ci şi un sfat practic pentru o viaţă plină de bucurie. De ce aşteptăm cu atâta îngrijorare vremurile dificile? Dia cauza închipuirilor noastre. Ne gândim la toate lucrurile teribile care s-ar putea întâmpla. Stăruim cu imaginaţia noastră asupra celor mai rele scenarii, până când cădem pradă anxietăţii.

Isus le spune crestinilor din Smirna şi ne spune şi nouă astăzi că, în ciuda faptului că ni se întâmplă ce e mai rău, în ciuda faptului că trecem la odihnă, El va răsplăti credincioşia la a doua Sa venire, oferindu-ne viaţa veşnică. El spune "Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte" (versetul 11). Tu nu vei cunoaşte a doua moarte, nu vei fi pentru totdeauna separat de Dumnezeu. Alături de Hristos, noi suntem în siguranţă şi suntem ocrotiţi. Prin Hristos noi vom triumfa chiar şi în circumstanţele cele mai rele. Chiar dacă va trebui ­să renunţăm la viaţa aceasta pământească, moartea a doua nu ne va atinge. Vom primi cununa vieţii, viaţa eternă cu Dumnezeu în cer. Avem un motiv temeinic ­pentru care să-L lăudăm!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu