marți, 11 septembrie 2012

IMNURILE EXPERIENŢEI - PARTEA A 5-A Fii Tu vederea mea


Eu sunt a iubitului meu şi el doreşte de mine. - Cântarea Cântărilor 7: 10 Eu sunt a iubitului meu şi el mă doreşte pe mine.
- Cântarea Cântărilor 7: 10 (NTR)

Cântarea Cântărilor este un imn de dragoste inspirat. El vorbeşte despre angajamentul dragostei. Dragostea nu este o emoţie bazată pe atracţia fizică. Ea nu este un sentiment superficial care ţine cont doar de înfăţişare. 
Dragostea este un angajament de durată bazat pe caracterul celui iubit. Dragostea este atracţia de origine divină dintre două persoane.

Dragostea este pasionată de persoana iubită. Ea nu este nepăsătoare, delăsătoare sau inactivă. Ea este întotdeauna activă, energică, perseverentă.

Femeia îndrăgostită din Cântarea Cântărilor cântă astfel: "L-am găsit pe iu­bitul inimii mele! L-am apucat şi nu l-am mai lăsat" (Cânt. Cânt. 3:4). Preaiubitul meu este al meu şi eu sunt a lui" (Cânt. Cânt. 2: 16). Dragostea autentică, neprefăcută este angajamentul plin de pasiune faţă de persoana iubită. Pasiu­nea aceasta, angajamentul acesta, dedicarea aceasta sunt şi caracteristicile creştinismului autentic. Creştinismul autentic nu este o religie artificială, ci o experienţă reală cu Isus. Se poate întâmpla să avem "forma exterioară fără pa­siunea interioară". Dumnezeu ne cheamă astăzi la o experienţă interioară cu El.

Între anii 500 şi 700 Î.Hr., biserica din Irlanda era sinonimul fervorii spirituale.

Creştinii celţi de la început puneau accent pe prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lor. Imnurile, poemele şi rugăciunile lor reflectă evlavia lor tot mai profundă şi întâlnirea lor personală cu Dumnezeu. Rugăciunile acestor creştini celţi confirmă faptul că putem avea o relaţie reală cu El, bazată pe prietenie şi afecţiune.

"Îmi plec genunchiul înaintea Tatălui care m-a creat, înaintea Fiului care m-a răscumpărat, înaintea Duhului care m-a curăţat, Cu prietenie şi afecţiune."

Dumnezeu este legat de noi prin dragostea Sa şi tânjeşte după afectiunea noastră şi după prietenia noastră. El ne cheamă la un creştinism autentic. Un vechi imn celtic spune astfel: "Fii Tu vederea mea / O, Domnul inimii mele; toate celelalte să nu valoreze nimic pentru mine, / Fii Tu cel mai bun gând al meu ziua şi noaptea, când merg sau când dorm, / Prezenţa Ta fie lumina mea."

Solomon avea dreptate. Dragostea ne constrânge să fim pasionaţi de per­soana iubită. Noi Îl dorim pe El, El ne doreşte pe noi. Nouă ne place de El, iar Lui Îi place de noi. Noi suntem prietenii Săi devotaţi acum şi în toată veşnicia.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu