vineri, 7 septembrie 2012

IMNURILE EXPERIENŢEI - PARTEA I


Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe EI îl voi lăuda. - Exodul 15:2

Sfârşitul era cert. Înfrângerea părea a fi inevitabilă. Munţii se înălţau de o parte şi de alta. Marea Roşie se întindea în faţa israeliţilor. Armata egipteană îi urmărea îndeaproape. Israeliţii eliberaţi erau aproape siguri că îşi trăiau ultimele clipe din viaţă.

Imaginează-ţi cât de surprinşi au fost când Marea Roşie s-a dat la o parte di­naintea lor! Imaginează-ţi uluirea totală pe care au simţit-o după ce au traversat marea, când pereţii de apă s-au prăbuşit peste duşmanii lor, răpunându-i pe loc! Odată ajunşi în siguranţă pe celălalt mal, Moise şi toţi copiii lui Israel au intonat un frumos imn al eliberării.

Imnul acesta vorbea despre experienţa unică a lui Israel şi despre înfrângerea Egiptului: "Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava ... Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă ... Domnul este un războinic viteaz ... El a arun­cat în mare carele lui Faraon şi oastea lui" (Ex. 15: 1-4). Israeliţii au dat mărturie despre măreţia lui Dumnezeu. Ei au cunoscut în mod direct puterea Sa, au fost martorii oculari ai unui miracol.

În mijlocul problemelor vieţii, Dumnezeu este eliberatorul puternic. În mij­locul imposibilităţilor vieţii, El este luptătorul nostru triumfător. În mijlocul imposibilităţilor vieţii, El ne deschide calea. În mijlocul provocărilor vieţii, El are soluţia. În mijlocul beznei vieţii, lumina lui Dumnezeu nu se stinge. El mai dă şi astăzi la o parte "Marea Roşie" din viaţa noastră. El ne mai dă şi astăzi un imn pe care să-l cântăm. Probabil că nu i-a fost uşor lui Fanny Crosby să creadă că Dumnezeu mai direcţionează încă fiecare aspect al experienţei noastre. Ea şi-a pierdut vederea la vârsta de numai 6 săptămâni, în mare parte din cauza unei erori medicale.

Cu toate că era nevăzătoare, Dumnezeu i-a oferit o viziune nouă. El a aşezat în inima ei o cântare nouă - nu doar un imn, ci peste 8 000 de imnuri! Fanny Crosby, compozitoarea nevăzătoare de imnuri, a putut să vadă mult mai mult decât oamenii din jurul ei. Ea a văzut cu ochii minţii îndurarea, iertarea, grija, puterea şi dragostea uimitoare a lui Dumnezeu. Ea scria odată: "Am crezut  dintotdeauna că bunul Dumnezeu, în mila Sa infinită şi prin mijloacele rânduite de El [orbirea mea], m-a consacrat lucrării pe care mi se mai îngăduie încă să o aduc la îndeplinire."

Imnurile ei au fost o binecuvântare pentru generaţii întregi de creştini. Un imn creştin care prezintă în mod concis filozofia ei de viaţă este "All the Way" (Vezi imnul 235, "Domnul mi-este călăuza"). Imnul se încheie cu versurile:

"Îmbrăcat în nemurire, / lângă-al meu iubit Isus, / Voi cânta o veşnicie: / minunat El m-a condus."

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu