duminică, 9 septembrie 2012

IMNURILE EXPERIENŢEI - PARTEA A 3-A


El va fi ca focul topitorului. - Maleahi 3:2

În timpul vieţii lui Isaac Watts, biserica din Anglia decăzuse într-un formalism rece. Era la modă să mergi la biserică. Bisericile erau aglomerate la serviciile di­vine de duminică. Dar atitudinea de pasivitate a creştinilor îI tulbura foarte mult pe Isaac Watts. Starea de letargie a creştinismului îl preocupa profund. El ştia că exista o singură cale pentru a-i trezi pe creştinii mulţumiţi de sine din încremeni­rea lor spirituală. Ei aveau nevoie să cunoască focul Duhului Sfânt.

Conştient de nevoia urgentă a bisericii, el a compus următorul imn:

"Vino, Duh Sfânt, Porumbel ceresc, 
Cu toate puterile Tale înnoitoare; 
Aprinde flacăra dragostei sfinte 
În inimile noastre reci."


O strofă adeseori omisă a acestui imn frumos este strofa a patra:

"Tată, nu vrem să mai avem
Acest mod de viaţă neroditor şi fără vlagă;
Ţie îţi dăm dragostea noastră cu recunoştinţă,
Pentru că dragostea Ta faţă de noi este mare."

Ai simţit vreodată că dragostea ta faţă de Isus s-a răcit? Numai focul Duhu­lui Sfânt poate reaprinde această flacără. Ioan Botezătorul îi invita pe oamenii religioşi formalişti din vremea sa să vină la Isus, care îi "va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc" (Mat. 3: 11). Ce este botezul cu foc? În Biblie, focul este simbolul prezenţei lui Dumnezeu. Când a fugit în pustie, Moise L-a întâlnit pe Dumnezeu într-o flacără de foc care ieşea dintr-un tufiş. Tufişul ardea, dar nu se mistuia. Focul simboliza prezenţa lui Dumnezeu. În Sanctuarul din Vechiul Testament, prezenţa slavei lui Dumnezeu între heruvimi simboliza faptul că El era aproape. Stâlpul de foc care mergea înaintea lui Israel în timpul nopţii simboliza prezenţa lui Dumnezeu. Focul care a căzut din cer şi a mistuit altarul construit de Ilie pe Muntele Carmel reprezenta prezenţa lui Dumnezeu. Limbile de foc care au coborât deasupra ucenicilor în Ziua Cincizecimii reprezentau tot prezenţa lui Dumnezeu. Botezul cu foc reprezintă cufundarea în prezenţa purificatoare şi dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu.

Un singur lucru poate da viaţă experienţei creştine reci: căldura prezenţei lui Dumnezeu. În cartea sa, Venirea Mângâietorului, LeRoy E. Froom scrie: "Avem nevoie ca acest foc curăţitor să treacă peste noi şi prin noi - să pătrundă în fiecare fibră a fiinţei noastre, în fiecare ungher al sufletului nostru. Acest lucru s-a petrecut la Cincizecime. Vă amintiţi că înainte de Cincizecime ucenicii erau preocupaţi de certuri egoiste, de lupte pentru supremaţie, de dispute pentru poziţii, de lupte pentru înălţarea de sine. Însă, după Cincizecime, eul s-a smerit şi numai Hristos avea locul întâi în gândire, faptă şi viaţă" (pag. 276, 277).

Te rogi să primeşti focul curăţitor al lui Dumnezeu? Roagă-te astăzi la fel ca Isaac Watts: ,,Aprinde flacăra dragostei sfinte în inimile noastre reci!"

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu