sâmbătă, 1 septembrie 2012

MAI MULTĂ SLAVĂ


Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale. Oa­menii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată şi eu voi povesti mărimea Ta. - Psalmii 145:5,6

Se povesteşte că exploratorul italian Marco Polo s-a întors în patria lui după ce a trăit timp de peste 20 de ani în Orient. Poveştile lui incredibile i-au determinat pe prietenii săi să creadă că şi-a pierdut minţile.

El le-a povestit că a ajuns într-un oraş plin de argint şi aur. Le-a spus că a văzut nişte pietre negre care ardeau (ei nu cunoşteau cărbunele la data aceea], Le-a spus că a văzut un material care nu ardea atunci când era aruncat în foc (ei nu auziseră de azbest la data aceea). Le-a povestit despre nişte şerpi uriaşi, lungi de 10 paşi, cu gura atât de mare încât puteau să înghită un om (ei nu văzuseră niciodată crocodili). Şi le-a povestit despre nişte nuci de mărimea capului unui om (nici nuci de cocos nu mai văzuseră).

Cei mai mulţi dintre compatrioţii săi râdeau când auzeau astfel de lucruri.

După mai mulţi ani, când Marco Polo era pe moarte, un om devotat care veghea căpătâiul lui l-a îndemnat să retracteze tot ce a povestit. Marco a refuzat şi i-a spus:

- E adevărat, tot ce am spus e adevărat şi nu am povestit nici pe jumătate din ceea ce am văzut!

Scriitorii Bibliei ar putea afirma acelaşi lucru în dreptul lui Isus: că nu au povestit nici măcar pe jumătate din viaţa Sa.

El este Alfa şi Omega, începutul şi Sfârşitul. El este Calea, Adevărul şi Viaţa.

El este Păstorul cel bun, leul din seminţia lui Iuda şi Mielul înjunghiat. El este Stânca veacurilor, Luceafărul strălucitor de dimineaţă, Mărgăritarul de mare preţ şi Trandafirul din Saron. El este Pâinea vieţii, Apa vie şi Soarele dreptăţii.

Isus deschide ochii nevăzători, deschide urechile surde şi vindecă braţele paralizata. El îi face pe muţi să cânte şi pe şchiopi să umble. El schimbă viaţa oamenilor. El a înviat din morţi, S-a înălţat la ceruri şi vine iar.

Întreaga Biblie mărturiseşte despre acest Hristos preaslăvit (Ioan 5:39).

Oricât de mult am spune despre El, tot mai rămâne mult de spus. Nici chiar un milion de biografii nu ar reuşi să acopere decât o mică parte din viaţa Sa. Nici chiar cea mai magnifică simfonie nu poate să redea slava Sa. Nici chiar cei mai mari muzicieni ai lumii nu pot să compună un cântec care să descrie măreţia Sa. Nici chiar cel mai înzestrat artist nu poate să zugrăvească splendoarea Sa.

De-a lungul veşniciei, vom descoperi tot mai multe lucruri despre slava Sa, pentru că încă nu s-a povestit despre El nici măcar pe jumătate! Vestea bună este că putem chiar acum să bem din fântâna cerului şi că putem să îl cunoaştem mereu mai mult.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu