miercuri, 5 septembrie 2012

DEMASCAREA AMĂGITORULUI


Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. - Ioan 8:44

În anii 1820, statul indian Kolhapur era terorizat de o bandă de tâlhari. Se părea că rajahul, adică şeful statului Kolhapur, nu reuşea să găsească modalitatea de a-i opri. Lucrul acesta se întâmpla în epoca maharajahilor care purtau mătăsuri scumpe şi care se împodobeau cu aur şi cu pietre preţioase. Fiindcă dispunea de suficiente resurse, rajahul şi-a mărit efectivul armatei personale. El a selectat câteva gărzi care să-l ocrotească şi care să-i păzească bunurile. Totuşi banda de tâlhari reuşea să pătrundă în vistieria lui şi să jefuiască ţara.

Cuvântul rajahului era lege în ţară şi uneori el striga înfuriat:

- Diavolii aceştia trebuie opriţi! Vreau să-l prindeţi pe şeful lor, îi vreau morţi şi îi vreau acum!

Dar nimeni nu l-a prins vreodată pe infamul răufăcător. Banditii au continuat să fure şi să ucidă în tot timpul vieţii rajahului. Aceasta pentru că rajahul din Kol­hapur devenise un fel de Dr. Jekyll, care noaptea se transforma în Mr. Hyde. În timpul zilei, el era suveranul protector, făcând apel la lege şi la ordine. În timpul nopţii, tot el era cel care conducea banda de hoţi ticăloşi. El îşi jefuia propriii supuşi şi se îmbogăţea pe seama lor.

Avem aici o bună descriere a tatălui tuturor minciunilor. Satana este un im­postor. Cu mai multe milenii în urmă, el se afla în curtile cereşti şi vorbea pe un ton mieros şi blând pentru a-i înşela pe toţi îngerii. El şi-a ascuns scopul real, deghizându-şi egoismul sub masca dorinţei de a face binele. Satana a folosit aceeaşi strategie pentru a o amăgi pe Eva în Eden. Şi de data aceea şi-a ascuns adevăratele motive. El a folosit aceleaşi tactici generaţie după generaţie, camu­flând răul sub masca binelui.

Adevărul scoate la lumină intenţiile lui rele. David se ruga: "Fie ca îndurarea Ta şi credincioşia Ta să mă păzească mereu!" (Ps. 40: 11, NTR). Duhul Sfânt este numit "Duhul Adevărului" (Ioan 16: 13). Când studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă sinceră, Duhul Sfânt ne imprimă în minte adevărurile din el.

Singura cale de a ne feri de amăgirile fatale ale lui Satana este aceea de a fi sensibili la călăuzirea Duhului. Dumnezeu ne invită să ne supunem mintea Cuvântului Său, să ne supunem inima voinţei Sale şi să acceptăm îndrumarea Duhului Sfânt. Atunci şi numai atunci vom fi în siguranţă!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu