vineri, 31 august 2012

SI MULT ADEVĂR


Scut şi pavăză este credincioşia Lui! - Psalmii 91 :4

Liderii grupărilor religioase extremiste tind să distorsioneze adevărul. Modul personal de a interpreta adevărul devine standardul pentru urmaşii lor. David Koresh îşi făcea singur regulile. El a pretins că era întruchiparea regelui David şi că, prin urmare, sotiile adepţilor lui îi aparţineau lui. Oamenii au luat drept adevăr regulile bizare ale acestui om.

Jim Jones îşi făcea singur regulile. El a pretins că suicidul în masă era metoda de pregătire pentru apocalipsă. 
Adepţii lui Jones au băut Kool-Aid otrăvit şi au devenit victimele fărădelegii.

Membrii grupării religioase Heaven's Gate au devenit victime în acelaşi mod.

Ei au luat drept adevăr absolut ideile conducătorului lor referitoare la faptul că urmau să fie salvaţi după apariţia unei comete şi s-au sinucis.

Toate grupările religioase extremiste se bazează pe înţelepciunea umană, şi nu pe adevărul lui Dumnezeu. Principiul lui antihrist înalţă raţiunea umană, mai presus de revelaţia divină. Satana are grijă să distorsioneze adevărul, dar Dumnezeu are grijă să îl clarifice. Satana are grijă să-i deruteze pe oameni, dar Dumnezeu are grijă să-i informeze corect. Satana se bucură de întuneric, dar Dumnezeu Se bucură de lumină.


"Cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei" (Prov. 4: 18). Pe măsură ce umblăm cu Isus tot mai mult, adevărul Său devine tot mai clar. Cuvântul Său este "o candelă pentru picioarele [noastre] şi o lumină pe cărarea [noastră]" (Ps. 119:105).

Duhul Sfânt vrea să ne descopere lumina şi adevărul lui Dumnezeu. Lumina Sa împrăştie întunericul. Adevărul Său înfrânge eroarea. Adevărul Său este anti­dotul amăgirii.

Ellen White scria: "Numai aceia care şi-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în ultimul mare conflict" (Tragedia veacurilor, pag. 593, 594).

David Koresh şi Jim Jones nu au fost ultimii conducători de acest gen şi nici Heaven's Gate nu a fost ultima grupare religioasă extremistă de acest gen. Vestea bună este că adevărul lui Dumnezeu este mai puternic decât eroarea. Pe măsură ce ne umplem mintea cu Cuvântul Său, avem un scut puternic care ne apără de săgeţile arzătoare ale amăgirii lui Satana. Adevărul este zidul prin care Dumnezeu ne apără de duşman. Pietrele netede ale adevărului lui Dumnezeu în­frâng eroarea marilor Goliaţi de astăzi. Umple-ţi mintea cu adevărul şi vei vedea cum cad uriaşii!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu