sâmbătă, 7 iulie 2012

EROII CREDINŢEI: IOAN


Unul din ucenici, acela pe care-I iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. - Ioan 13:23


Ioan şi fratele lui, Iacov, fiii lui Zebedei, au fost primii ucenici chemaţi de Isus. Fiind nişte simpli pescari, ei nu aveau nimic special în ceea ce priveşte educaţia sau originea familială. Singurul lucru notabil este modul în care i-a caracterizat Isus: "fiii tunetului" (Marcu 3: 17) 

Isus a văzut ceva bun în Ioan, acest tânăr irascibil. El a privit dincolo de faţadă, a privit la sufletul lui şi a văzut nu numai ceea ce el era la momentul acela, ci ­ceea ce avea să devină când avea să fie curăţat şi împuternicit prin harul Său.

Isus a crezut în Ioan, iar Ioan a răspuns pozitiv. Lui Hristos îi face o deosebită plăcere să ia un material aparent imposibil de corectat şi să-l transforme într-un obiect al harului Său. Ioan a devenit unul dintre ucenicii cei mai iubitori şi atenţi. Făcând parte din grupul restrâns al apropiaţilor lui Isus, el L-a însoţit pe Isus pe Muntele Schimbării la Faţă, în Ghetsimani şi la cruce. Imediat ce a aflat de la Maria Magdalena că mormântul lui Isus era gol, Ioan a alergat la mormânt împreună cu Petru şi a crezut.

Evanghelia lui Ioan este o relatare direct de la sursă despre viaţa Mântuitorului. Cu pana îrnbibată în dragoste, el a scris epistolele pe care astăzi le cunoaştem sub numele de 1, 2 şi 3 Ioan. Spre sfârşitul vieţii lui, împăratul Domiţian l-a exilat pe insula Patmos, din cauza credinţei.

Isus l-a schimbat pe Ioan dintr-un instigator irascibil într-un om blând şi iubi­tor. Ioan scria: "Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii" (1 Ioan 4: 11). El credea că esenţa creştinismului este dragostea. Dragostea lui Hristos se revărsa din inima lui spre oamenii din jur - chiar şi spre duşmanii lui.


Istoria lui Ioan ne descoperă un adevăr etern. Când petreci timp cu Isus, devii ca El. Când accepţi caracterizarea pe care El ţi-o face, devii ceea ce El vede că eşti. Slavă lui Dumnezeu! El vede binele din noi şi, dacă îi vom permite, El ne va transforma în oamenii care trebuie să fim.


Isus priveşte dincolo de aparenţe. El observă potenţialul fiecărui om. Poţi deveni astăzi ceea ce Dumnezeu ştie că poţi deveni!


Mark  Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu