marți, 10 iulie 2012

SĂ NU-L UITĂM PE CREATOR!


Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute! - Apocalipsa 4:11

Lumea noastră are o nevoie disperată de mesajul încurajator al creaţiei. Pen­tru aceasta ne-a dat Dumnezeu Sabatul. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, când teoria evoluţiei a prins rădăcini în lumea intelectuală, Dumnezeu a trimis un mesaj plin de speranţă. El se găseşte în Apocalipsa 14:6,7

"Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: "«Temeţi-vă de Dumnezeu şi dati-l slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a Facut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!»"

Mesajul lui Dumnezeu din zilele finale cheamă omenirea înapoi, la închina­rea înaintea Sa în calitate de Creator al cerului şi al pământului. Fundamen­tul închinării este faptul că Dumnezeu ne-a creat. Ioan Descoperitorul face următoarea declaraţie succintă:

"Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost fă­cute!" (Apoc. 4: I 1)

El este vrednic tocmai pentru faptul că El a creat. Dacă nu am fost creaţi de Dumnezeu, dacă noi am evoluat şi dacă viaţa este doar un accident cosmic, atunci nu avem motive să ne închinăm. Dumnezeu ne-a dat Sabatul ca simbol etern al puterii Sale creatoare şi al autorităţii Sale. El ne aduce aminte în fiecare săptămână că noi nu suntem ai noştri. El ne-a creat! Viaţa nu poate exista fără El. "Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa" (Faptele 17:28).


Când Joy avea 4 ani, a venit pe lume frăţiorul ei. Joy i-a rugat pe părinţii să o lase puţin singură cu bebeluşul. Ei nu i-au dat voie, pentru că s-au temut ( era geloasă, aşa cum sunt majoritatea copiilor de 4 ani, şi că dorea să îl scuture sau să îl lovească.

După o vreme însă, văzând că Joy nu dă semne de gelozie, s-au gândit să o lase să aibă o discuţie personală cu .Bebe." Joy a intrat fericită în carnera bebeluşului şi a închis uşa după ea. Profitând de faptul că uşa s-a întredeschis părinţii ei curioşi au urmărit-o să vadă ce face. Joy s-a dus în linişte lângă frăţiorul ei, şi-a apropiat faţa de faţa lui şi i-a spus:

- Bebe, spune-mi cum Se simte Dumnezeu. Eu am început să uit!

Adevărul este că toţi avem tendinţa de a uita! De aceea, Dumnezeu ne spune "Adu-ţi aminte." Sabatul ne aduce aminte în fiecare săptămână cum este Dumnezeu şi ne cheamă la înnoirea relaţiei noastre cu El.

Sabatul ne cheamă la comuniunea cu Creatorul nostru. El ne cheamă să ne bucurăm împreună cu El, să ne bucurăm de lucrurile eterne, să sperăm în lucrurile cereşti. Este atât de uşor să uităm, dar Sabatul ne ajută să ne reamintim cum este Dumnezeu cu adevărat!

Mark  Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu