duminică, 29 iulie 2012

PUTEREA VINDECĂTOARE A IERTĂRIIDacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, 'Doamne? - Psalmii 130:3

Când armatele lui Hitler au eliberat-o din greşeală pe Corrie ten Boom din lagărul de la Ravensbruck, Corrie a devenit una dintre puţinii supravieţuitori. După război, ea a înfiinţat în Olanda o casă pentru foştii prizonieri de război. Ea a afirmat că diferenţa dintre cei care sufereau de depresie şi cei care şi-au revenit din experienţele lor groaznice stă în dispoziţia lor de a  ierta. Cei care nu au putut să ierte, care au păstrat amărăciunea şi resentimentele au rămas pentru tot restul vieţii cu un dezechilibru psihic.

Corrie a dus mesajul iertării lui Dumnezeu şi al dragostei lui Dumnezeu în oraşele bombardate şi la poporul german năpăstuit. Într-o seară. a susţinut o cuvântare în Munchen. După ce a descris cu elocvenţă iertarea lui Dumnezei în faţa a sute de ascultători atenţi. a zărit în sală un bărbat. După serviciul divin el a venit la ea. Era un bărbat îndesat, cu o înălţime de 1,72 m, cu ochii adânciţi în orbire şi faţa pătrată. L-a recunoscut imediat: era unul dintre gardienii cei mai cruzi din Ravensbriick.

Acum se afla faţă în faţă cu el. El a întins mâna ca să-i ceară iertare. Corrie comentează întâmplarea astfel: "Aş fi vrut să-l scuip în faţă. Aş fi vrut să întind braţul şi să-l pleznesc. Totul în mine striga răzbunare. Dar mi-am spus: Ştiu că dacă nu îl iert, va pieri din mine orice urmă de dragoste. Ştiu că amărăciunea, resentimentul şi indispozitia de a ierta îmi vor mistui sufletul."

Iertarea este decizia de a-l elibera pe cel care ţi-a greşit de sub condamnarea ta, pentru că Hristos te-a eliberat de sub condamnarea Sa. Înseamnă să-l tratezi ca şi cum te-a iubit tot timpul. pentru că Hristos te-a iubit.
În pofida simţămintelor lăuntrice contradictorii. Corrie a întins braţul. a dat mâna cu bărbatul acela şi a spus abia şoptit:

- Frate. te iert.

Ea rememorează momentul astfel: "Când am întins mâna. am întins-o îm­potriva tuturor înclinatiilor mele. Când am rostit cuvintele: «Frate, te iert», sufletul meu a fost inundat de o nouă pace."


Iertarea vindecă. Când iertăm pe cineva care nu merită iertat. noi primim vin­decarea lui Dumnezeu. Iertarea este remediul Său pentru mânie, amărăciune ~ . resentiment. Suntem încurajaţi să cultivăm "spiritul iertării" (Mărturii, voI. 3, P4 . 98) şi să nu obosim în a oferi iertarea pentru greşeli (vezi Parabolele Domnuu Hristospag. 249, 250).

Inima iertătoare este o inimă pe care Dumnezeu o poate umple cu dragostea Sa. Inima împietrită se împotriveşte dragostei Sale. Cere-I astăzi lui Dumnezeu să-ţi dea o inimă iertătoare. La fel ca şi Corrie ten Boom, întinde mâna spre cei care ţi-au greşit şi spune-le: "Frate, soră, te iert."

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu