marți, 17 iulie 2012

ORICE VÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ, PARTEA 1: DUMNEZEU CONDUCE BISERICA SA


Voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. - Matei 16:18

Metodiştii din Swanquarter (North Carolina) erau foarte hotărâţi să construiască o biserică în care să se închine Dumnezeului lor. Dar sin­gurul teren pe care îI puteau cumpăra era o bucată de pământ mlăştinos dintr-o parte inadecvată a oraşului. Neavând de ales, l-au cumpărat. Au intrat în posesia actului de proprietate şi s-au apucat de lucru. Nu după mult timp, efortu­rile lor pline de dragoste au fost răsplătite - au reuşit să ridice o casă mică, aibă, pe nişte piloni din cărămidă.

În duminica din 16 septembrie 1876, ei au participat cu bucurie la sfinţirea noii case a lui Dumnezeu. După trei zile, oraşul a fost lovit de o furtună teribilă. Vântul a suflat cu putere toată noaptea şi aproape toată ziua următoare, iar apele au inundat localitatea.

Într-un sfârşit, furtuna a încetat. Oamenii au început să iasă din casele lor.

Spre totala lor uluire, mica biserică aibă plutea prin mijlocul străzii. A trecut pe Strada Oyster Creek, apoi pe şoseaua principală şi după aceea a făcut la dreapta şi s-a oprit exact pe terenul pe care localnicii intenţionaseră să-l cumpere, dar pe care proprietarul nu acceptase să-l vândă. Proprietarul, convins că mâna lui Dumnezeu adusese biserica acolo, şi-a oferit imediat terenul spre vânzare.

Astăzi, biserica aceasta se cheamă "Providenţa": ea a fost aşezată acolo de mâna lui Dumnezeu. Vântul a suflat, furtuna s-a năpustit cu furie asupra ei, dar biserica a supravieţuit.

Mâna lui Dumnezeu mai este şi astăzi peste biserica Sa. Nici chiar toate fur­tunile iadului nu o pot distruge.
Domnul a promis că biserica Sa va supravieţui. "Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui" (Mat. 16: 18).

Biserica lui Dumnezeu va supravieţui. Vântul nelegiuirii şi al fanatismului se va abate asupra ei; furtunile de nisip ale îndoielii vor încerca să ne pună în derută; briza călduţă a Laodiceei îi va adormi pe mii de membri ai poporului lui Dum­nezeu; dar biserica Sa va supravieţui. "Orice vânt de învăţătură" (Efes. 4: 14) va sufla, dar "nimic din lumea aceasta nu este atât de scump pentru Dumnezeu ca biserica Sa" (Mărturii, voI. 6, pag. 42).

Biserica lui Dumnezeu nu se va destrăma sau diviza (Solii alese, voI. 2, pag. 68, 69). Hristos şi biserica Sa nu numai că vor supravieţui, ci vor triumfa!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu