duminică, 8 iulie 2012

EROII CREDINŢEI: PAVEL


Când Dumnezeu ... a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-l vestesc între neamuri. - Galateni 1: 15, 16

După Isus însuşi, apostolul Pavel a fost cea mai puternică şi mai influentă voce din Biserica Creştină. Pavel s-a născut într-o familie de evrei ultra­conservatori, în oraşul grecesc Tars din sudul Asiei Mici. Crescând în două lumi, în cea greacă şi în cea evreiască, Pavel a primit o educaţie deosebită, care l-a pregătit pentru lucrarea de mai târziu de proclamare a Evangheliei.

Pavel a spus odată în faţa unei adunări de farisei şi saduchei: "Fraţilor, eu sunt fariseu, fiu de fariseu" (Fapte 23:6). Fariseii erau cei mai stricţi evrei şi nişte per­secutori aprigi ai creştinilor. Ei militau pentru protecţia religiei evreieşti.

În jurul anului 35 d.Hr., la numai cinci ani după răstignirea lui Isus, Pavel a călătorit până la Damasc, purtând cu el nişte scrisori de la marele-preot, în care se declara că toţi creştinii meritau moartea. La data aceea, Pavel avea probabil în jur de 30 de ani. Dumnezeu a ales momentul acela pentru a-i schimba viaţa în mod radical. Domnul i S-a arătat într-o viziune şi i-a spus: "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" (Fapte 9:4).

Orbit de lumina strălucitoare şi prosternat la pământ, Pavel nu a putut să mai spună decât: "Cine eşti Tu, Doamne?" Atunci, glasul din cer i-a răspuns: "Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti" (versetul 5).

Pavel a pornit atunci pe un nou drum. Întâlnirea cu Isus i-a transformat viaţa.

El şi-a dedicat întreaga viaţă proclamării lui Hristos pe care îl iubea.

Apostolul Pavel a simţit îndemnul de a-şi împărtăşi credinţa pretutindeni pe unde era posibil să ajungă. El şi-a concentrat eforturile în oraşele impor­tante din Asia Mică. A călătorit în lumea mediteraneeană pornind din localitatea natală, Tars, şi a lucrat în toată Siria, Arabia, Grecia şi Turcia. El şi-a început prima călătorie misionară în Antiohia şi a străbătut circa 2 000 de kilometri. În călătoriile următoare a parcurs şi mai mulţi kilometri de atât. În tot acest răstimp el a fost lovit cu pietre şi bătut cu nuiele, a fost întemniţat, a trecut prin trei naufragii, a fost hăituit de animale sălbatice, a fost jefuit şi a fost deseori la un pas de moarte. Dar el continua să dea mărturie despre Domnul său (2 Cor. 11 :24-25)

Credinţa lui Pavel a produs o schimbare. Dedicarea lui faţă de Isus i-a transformat viaţa. Pentru Pavel, credinţa era o realitate activă, dinamică, vie, care l-a determinat să îl împărtăşească pe Isus tuturor celor pe care îi întâlnea.

Ţi-a adus credinţa vreo schimbare în viaţă? Este ea o putere transforrnatoare care influenţează tot ce faci? Este Hristos cel viu centrul vieţii tale, după cum a fost centrul vieţii lui Pavel?

Acceptă astăzi ca Hristos cel viu să fie centrul vieţii tale!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu