luni, 2 iulie 2012

EROII CREDINŢEI: IOSIF


Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul  in bine. - Geneza 50:20


O dovadă convingătoare a inspiraţiei Bibliei este onestitatea ei. Scriptura nu ascunde luptele sau defectele eroilor ei.

Iosif a crescut într-o atmosferă familială tensionată, marcată de invidie şi disensiuni. Prima dată când este amintit în Biblie, în afară de momentul naşterii lui, ni se relatează că "Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele" (Gen. 37:2). Mai mult, visele în care se arăta că el va fi stăpânul fraţilor lui şi că ei se vor pleca înaintea lui alimentau, o dată în plus, rivalitatea dintre fraţi. Furioşi şi plini de resentimente, fraţii au făcut un plan ca să-l omoare pe Iosif. După ce l-au aruncat într-o groapă, l-au vândut ca sclav.

Soarta lui Iosif s-a înrăutătit de la o zi la alta. Mai întâi, a fost cumpărat de Potifar, care l-a remarcat pentru munca lui asiduă şi care a căpătat încredere şi respect faţă de el. Apoi când soţia lui Potifar i-a făcut avansuri, Iosif a strigat "Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dum­nezeu?" (Gen. 39:9).

Loialitatea lui faţă de bine l-a trimis într-o temniţă egipteană. Dar, cu toate că era singur şi întemniţat într-o ţară străină, Iosif nu şi-a pierdut credinţa.

În închisoare, Iosif i-a slujit paharnicului faraonului, interpretându-i un vis.
După eliberarea din închisoare, paharnicul a uitat de el ... până în ziua în care faraonul a avut un vis ciudat. Atunci paharnicul a ştiut exact la cine trebuia să apeleze.


Iosif i-a spus faraonului că interpretarea viselor depăşea puterea lui ca om. dar că Dumnezeu putea să i-o descopere. El a adăugat: "Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic faraonului!" (Gen. 41: 16). După ce faraonul i-a povestit visul în detaliu, Iosif i-a spus care era interpretarea primită de la Dum­nezeu. Recunoscând că interpretarea aceasta era adevărată, faraonul l-a numit imediat conducător al Egiptului, al doilea după el.

Istoria lui Iosif este plină de lecţii pentru noi, cei de astăzi. Iosif a devenit un om virtuos şi înţelept în mijlocul adversităţilor. Încercările prin care a trecut nu l-au determinat să regreseze, ci să progreseze. Încercările l-au învăţat să aibă încredere. Iosif a reuşit să pună capăt disensiunilor care au afectat relaţiile dintre membrii familiei lui.

Un singur bărbat sau o singură femeie a credinţei poate schimba lumea, la fel cum a făcut Iosif. Dumnezeu împreună cu o fiinţă umană formează o majoritate. Dumnezeu poate lua circumstanţele cele mai nefericite şi le poate folosi spre slava Numelui Său şi spre binecuvântarea omenirii. Lasă-L să facă astăzi acest lucru în lumea ta!

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu