duminică, 22 iulie 2012

ORICE VÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ, PARTEA A 5-A: BRIZA EREZIEI


Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. - 2 Timotei 2: 15

Bioterorismui este cea mai nouă ameninţare la adresa societăţii americane. Moartea survenită din cauza sporilor de antrax trimişi prin poştă ne arată cât de vulnerabili suntem în faţa acestei boli cumplite. Dar ce facem când vreun terorist ne-ar otrăvi apa sau alimentele? Dar dacă vreun alienat mintal ar fura un avion utilitar şi ar stropi cu insecticid deasupra unui stadion înţesat de oameni? Bolile transmisibile pe calea aerului pot curma mii de vieţi omeneşti.

Erezia produce pagube asemănătoare. Atunci când vântul ereziei suflă în biserică, mulţi din poporul lui Dumnezeu contractează o boală spirituală fatală.

Biserica s-a confruntat întotdeauna cu erezii. Pavel i-a atras atenţia lui Timotei la "Imeneu şi Filet", care distruseseră credinţa unora (2 Tim. 2: 17). El a mustrat biserica din Galatia prin cuvintele: ,,O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?" (Gal. 3: 1) 

Pavel era îngrijorat de iudaizanţii care intrau în biserică şi care susţineau că mân­tuirea venea prin ascultarea de legile iudaice, şi nu doar prin credinţa în Hristos. Mulţi au fost amăgiţi şi s-au rătăcit din cauza acestor erezii.

În predica Sa referitoare la semnele zilelor sfârşitului, Isus declară: "Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: «Eu sunt Hristosul! Şi vor înşela pe mulţi" (Mat. 24:4,5). Ellen White scria: "Se apropie în mare grabă zilele când va avea loc o mare confuzie şi nedumerire. Satana, îmbrăcat în veşminte de înger, va înşela, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Vor fi mulţi zei şi mulţi domni. Va bate fiecare vânt de învăţătură" (Mărturii, vol. 5, pag. 80).

Cum ne putem feri de minciunile marelui amăgitor? Iată trei principii pe care ni le-a dat Dumnezeu:

1. Iubeşte adevărul. Isus a zis: "Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine" (Ioan 7: 17). Angajează-te să împlineşti voia lui Dumnezeu.

2. Cunoaşte adevărul. Isus a zis: "Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera" (Ioan 8:32, NTR). Cunoaşterea adevărului te eliberează de minciunile lui Satana.

3. Împărtăşeşte adevărul. Atunci când îi invita pe ucenici să îl urmeze (Mat. 4: 19). Isus ştia că, prin ascultarea de voinţa Sa şi prin împărtăşirea adevărului Său, credinţa lor avea să se consolideze. Acesta este serul cu care Dumnezeu te vaccinează împotriva ereziilor. Iubeşte adevărul, cunoaşte adevărul, împărtăşeşte adevărul şi vei rămâne tare în adevăr.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu