miercuri, 18 iulie 2012

ORICE VÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ, PARTEAA2-A: FURTUNA NELEGIUIRII


Iată, nenorocirea merge din popor în popor şi o mare furtună se ridică de la marginile pământului. - Ieremia 25:32

Shevert Frazier a lucrat ca director al National lnstitutes of Health. În cartea sa Psychotrends, îşi exprimă îngrijorarea faţă de creşterea alarmantă a violenţei în societatea noastră. Dr. Frazier afirmă că societatea noastră a devenit una "co-violentă", o societate care "sărbătoreşte haosul şi, simultan, îl condamnă". Autorul conchide însă că violenţa este amorală şi inevitabilă.

Cu alte cuvinte: ştirile de la ora 6 ne înfăţişează imaginea tragică a unui copil care zace mort pe şosea, victimă a unui schimb de focuri de stradă. Apoi, în filmul de la ora 8 vedem un erou care îi spulberă pe oamenii răi dintr-o lovitură, tăindu-ne răsuflarea. Aceasta se cheamă distractie!

Trăim într-o lume în care tot felul de valori se luptă să ne câştige afectiunea şi atenţia. O revistă americană prestigioasă a publicat un articol cu titlul .America cea violentă". Într-un alt articol, se afirma că 23 700 de oameni au fost ucişi în SUA într-unul din ultimii ani. Adolescenţii de 18 ani au văzut la televizor 200 000 de acte de violenţă, dintre care 40 000 de ucideri.

Există două probleme majore aici. În primul rând, violenta generează violenţă.

Mintea noastră este modelată de lucrurile cu care o hrănim. Ellen White scria:


"Caracterul spiritualităţii noastre este hotărât de hrana dată minţii" (Mărturii, vol. 8, pag. 169). Violenţa a pătruns în casele noastre. Nu te amăgi - mintea noastră nu este ca o stâncă în faţa valurilor violenţei, ci este ca un burete care absoarbe toate experienţele vieţii.

Atunci când mintea noastră este hrănită cu violenţa artificială din mass-me­dia, ceva moare în noi; parcă suntem anesteziaţi şi devenim insensibili la suferinţa altora, iar rezultatul este insensibilitatea spirituală.

Mai există o altă problemă. Cuvântul lui Dumnezeu prezice că Isus va reveni într-o perioadă caracterizată de crime şi de acte de violenţă fără precedent. Psalmistul afirmă: "Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta" (Ps. 119: 126).

Isus adaugă: "Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit" (Mat. 24: 12,13).

Furtuna nelegiuirii care devastează societatea noastră este un indiciu al fap­tului că Domnul nostru este aproape. În acest ceas de criză, Isus ne invită să ducem o viaţă consacrată, de ascultare. Dacă suntem ancoraţi în Hristos, furtuna nelegiuirii nu ne poate clinti.

Mark  Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu