miercuri, 25 iulie 2012

TRAGE CORDONUL CREDINŢEI


Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine ramân Eu aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. - Ioan 15:5

Prietenii priveau cu încordare spre cerul senin şi au văzut cum Sandy a sărit din avion. Era primul ei salt fără cordon de deschidere automată şi urma să tragă singură cordonul paraşutei.

Prietenii numărau împreună cu ea: 333, 332, 331. Dar paraşuta nu se des­chidea! Au aşteptat o vreme, întrebându-se: De ce nu trage Sandy de cordon? Dacă trăgea şi nu se deschidea, atunci de ce nu folosea paraşuta de rezervă?

Din nefericire, această tânără s-a prăbuşit şi a murit pe loc. Când a venit echipa de la sol, s-a constatat că paraşuta era împachetată bine. Atunci care fusese problema?

După aceea, membrii echipajului au observat că materialul de la costumul ei era rupt în partea dreaptă a pieptului, de parcă ar fi tras de el cu disperare. De fapt trăsese atât de tare încât îşi zgâriase pielea cu unghiile.

Este oare posibil să încercăm să tragem şi noi de un cordon care nu există?

De fiecare dată când ne încredem în puterea noastră ca să învingem ispita, tra­gem de un cordon care nu există. De fiecare dată când ne încredem în forţele proprii pentru a-l înfrânge pe vrăjmaş, ne prăbuşim. Sandy a depus eforturi mari, a tras cât a putut, dar nu trăgea de unde trebuia.

Scriptura face două afirmaţii contrare. Prima spune: "Nu pot face nimic." a doua spune: "Pot să fac totul." Isus a zis: "Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic" (Ioan 15:5). Fără El, toate eforturile noastre sunt inutile. Fără El, nu avem putere. Fără El, toate eforturile noastre sunt sortite eşecului. "Efortul omenesc nu foloseşte la nimic fără puterea divină" (Profeţi şi regi, pag. 487)

Apostolul Pavel declară pe un ton triumfător: "Pot totul în Hristos, care mă întăreşte" (Fil. 4: 13). Prin Isus, cei slabi devin puternici. Prin puterea şi forţa Sa, noi suntem biruitori. Domnul nostru nu a pierdut nicio bătălie în lupta cu vrăjmaşul. Şi nu va pierde nici bătălia aceasta. Prinde-te de El! Luptă prin puterea Sa! Supune-te harului Său! Trage de cordonul credinţei!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu