vineri, 13 iulie 2012

FIŢI TARI!


Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă ! - 1 Corinteni 16:1


Nikita Kruşcev, prim-ministru al fostei Uniuni Sovietice, a susţinut un important discurs cu privire la starea naţiunii înaintea Sovietului Suprem din Moscova. Pledoaria sa era o noutate, întrucât erau criticate des excesele epocii staliniste.

În timp ce vorbea, cineva din sală i-a trimis un bilet cu un mesaj deranjant: "Tovarăşe prim-ministru, unde eraţi când Stalin comitea toate aceste atrocităţi?"

- Cine a trimis biletul acesta? a strigat Kruşcev mânios.

Nu s-a ridicat nimeni.

- Îi dau un minut ca să se ridice în picioare! a declarat el.

Au trecut două secunde. Nicio mişcare.

- Bine, o să vă spun ce făceam, a spus el. Făceam exact ceea ce făcea şi au­torul acestui bilet - absolut nimic! 

Mi-a fost teamă că o să fiu tras la socoteală!

Mi-a fost frică să mă opun. Mi-a fost frică să înfrunt răul. După părerea mea, dacă a existat în istoria lumii vreun moment în care Dumnezeu ne cheamă să infruntăm răul, atunci el este acum.

Fiecare mare erou al credinţei a fost dispus să înfrunte răul cu fermitate.

Moise a înfruntat oştirile faraonului. Ilie s-a împotrivit profeţilor lui Baal. Pavel s-a opus deschis legalismului rigid. Ioan a înfruntat închinarea la împărat, iar Isus a fost cel mai ferm dintre toţi atunci când a înfruntat crucea.

Dragostea presupune angajament. Preţul ei este inima predată total învăţă­torului, dispoziţia de a lua o poziţie fermă de partea binelui. Dacă nu avem această dispoziţie, vom accepta răul. Dacă nu avem curajul convingerilor noas­tre, dacă nu apărăm principiile conştiinţei noastre, inimile noastre vor deveni insensibile la compromis. La fel ca Pilat, Iuda şi împăratul Agripa. vom simţi că sufletul nostru e gol.

Există o cale mai bună. Prin harul lui Hristos, rămâi ferm de partea convingeri­lor tale. Te vei bucura că ai făcut aşa.

Mark  Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu