miercuri, 15 august 2012

ALUNGAREA FRICII


În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste. - 1 Ioan 4:18

Aş vrea să-ţi povestesc despre un bărbat care a descoperit că dragostea lui Dumnezeu înfrânge temerile noastre cele mai mari.

Al Kasha le-a spus prietenilor lui că avea nevoie să stea singur ca să poată crea. Ceea ce ei nu ştiau era faptul că el era nevoit să stea singur, ca să supravieţuiască. AI era îngrozit de aglomeraţie. Când intra într-un restaurant sau într-un supermarket, începea să respire cu dificultate, inima începea să-i bată ma tare şi îi transpirau palmele. Atacurile de panică îl constrângeau să se întoarcă acasă.

Al devenise agorafobic, îi era frică să iasă în locuri publice, fiind astfel nevoit să rămână prizonier în propria-i casă.

Simptomele au apărut în momentul în care a început să aibă succes în activitatea sa de compozitor, prin obţinerea a treisprezece Discuri de Aur şi a doua premii Academy Awards. Iată ce scria el: "Îmi creasem o viaţă bazată pe a face, a avea şi a realiza şi, în cele din urmă, am căzut în depresie."

Al a început să-şi restrângă activitatea în mod sistematic. Într-o dimineaţă când se simţea deosebit de deprimat,

Al a luat telecomanda şi a început să treacă de la un canal TV la altul. Un pastor a citat versetul biblic: " ... dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (1 Ioan 4: 18). Aceste cuvinte i-au mers direct la inimă. A ascultat cu atenţie în timp ce pastorul vorbea despre modul cum Îi acceptă Dumnezeu pe oameni.

Al Kasha a început să plângă şi să strige la Dumnezeu. În timp ce se ruga, a auzit o voce care i-a zis: "Te iubesc, tu eşti fiul Meu."

Întărit de dragostea lui Dumnezeu, Al a reuşit în cele din urmă să lupte împotriva fricii care îl copleşea. Activitatea lui s-a extins sub asigurarea prezenţei lui Dumnezeu.

Frica derivă adeseori din sentimentul că lucrurile ne scapă de sub control. Ne este teamă de necunoscut şi de ceea ce ni s-ar putea întâmpla. Însă treptat Dumnezeu face ca frica să dispară, dacă primim în inimă dragostea Sa.

Dragostea lui Dumnezeu ne oferă siguranţă. Noi nu avem control asupra evenimentelor, dar El are control asupra tuturor lucrurilor. Atunci conştientizăm faptul că El ne iubeşte şi că ne doreşte binele cel mai mare. Ellen White scrie "Dragostea Sa este tot atât de departe de oricare altă dragoste cum este cerul faţă de pământ. El veghează asupra copiilor Săi cu o iubire veşnică şi nemăsurată (Divina vindecare, pag. 482). Dragostea Sa "veşnică şi nemăsurată" ne dă încrederea deplină că viaţa noastră e în mâinile Sale.

Poţi avea încredere în dragostea Sa astăzi. Poţi să te odihneşti în dragostea Sa chiar acum. Fii convins că dragostea Sa îţi alungă frica!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu