miercuri, 1 august 2012

S-A TERMINAT, PARTEA A 2-AIsus ... a zis: "S-a isprăvit (terminat)!" Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. - Ioan 19:30

Cuvintele rostite de Isus înainte să moară au fost "S-a terminat!" Ce a vrut El să spună prin aceste cuvinte? Ce anume se terrninase!

Vinovăţia se terminase. În Isus nu mai există nicio condamnare (Rom. 8: 1). "Cel ce n-a cunoscut niciun păcat [S-a] făcut păcat pentru noi" (2 Cor. 5:21). Vinovăţia noastră a fost pironită pe cruce în trupul lui Hristos. Robia păcatului s-a terminat. S-a sfârşit. Isus a fost "ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce" (Fil. 2:8). La cruce, Isus a demonstrat că puterea harului este mai mare decât puterea păcatului. Ispitele cele mai necruţătoare ale lui Satana nu au reuşit să îl abată de la Planul de Mântuire. Crucea ne oferă eliberare din robia păcatului. Harul ne eliberează, iar păcatul nu mai este stăpânul nostru. S-a terminat!

La cruce, frica s-a terminat. Nu mai trebuie să ne temem de moarte. Plata păcatului a fost plătită. Hristos a transformat mormântul într-un tunel. În faţa mortii, crucea ne dă speranţă. Pentru Isus, crucea nu a fost capătul. Chiar şi în moarte, El a fost victorios. Dimineaţa glorioasă a învierii ne dovedeşte că El are putere asupra mormântului.

Elevii români învaţă la şcoală o legendă interesantă care face referire la semnificaţia crucii.

Un nobil român locuia într-un palat. El avea o moşie mare, multe ogoare, vite, cai, oi, capre şi o mulţime de servitori. Un ţăran avea câteva oi şi câteva capre şi o cocioabă lângă moşia bogatului. Stăpânul cel bogat era lacom şi i-a mituit pe câţiva localnici să sperie vitele săracului în timpul nopţii şi să le alunge pe moşia lui. Apoi, bogatul l-a acuzat pe sărac că era nesocotit şi că trebuia să-i ia toată averea.

S-a ţinut o judecată în piaţă. Au fost aduse acuzaţii false împotriva sărmanului ţăran, care a pierdut tot ce a avut. Toţi localnicii şi-au bătut joc de el. Moşierul l-a scuipat. Sărmanul ţăran a rătăcit prin ţară, ajungând să cerşească.

Într-o zi, ţăranul s-a întâlnit cu împăratul, care mergea în vizită din oraş în oraş, şi i-a explicat situaţia lui. Împăratul l-a ascultat cu bunătate şi apoi i-a dat săracului doi desagi plini cu aur - care valorau mai mult decât tot ce pierduse.

Împăratul s-a plecat înaintea lui de faţă cu toţi localnicii şi l-a sărutat pe ambii obraji. În timp ce îl săruta, împăratul i-a spus:

- Spune la toţi că împăratul te-a sărutat acolo unde omul rău te-a scuipat.

Ţi-am spălat ruşinea cu acest sărut!

La cruce, împăratul universului ne-a oferit cu mult mai mult decât am pierdut.

El ne-a aşezat în braţe comoara dragostei Sale. Când a spus "S-a terminat!", Isus ne-a spălat ruşinea cu un sărut. Noi suntem copiii împărăţiei, suntem primiţi în Cel Preaiubit, suntem sărutaţi pe ambii obraji de împăratul universului!
Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu