joi, 9 august 2012

O VIAŢĂ CLĂDITĂ PE CUVÂNT


Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, Îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. - Matei 7:24

Satana a păstrat în mod special ispitele sale cele mai mari pentru generaţia care trăieşte în timpul sfârşitului. Lucrul acesta nu trebuie să ne sperie. fiindcă tot în timpul sfârşitului va avea loc şi cea mai mare revărsare a puteri Cerului, care îi va susţine pe cei credincioşi.

Matei 7:24-27 descrie două categorii de oameni. O categorie trece cu bine de timpul strâmtorării. Cealaltă categorie se prăbuşeşte. "De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au su­flat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare."

Două case - una construită pe nisip şi alta construită pe stâncă. Două case sunt lovite de aceeaşi furtună, dar una rezistă, şi cealaltă se prăbuşeşte. Ellen White scria: "Eul nu este decât nisip nesigur. Dacă o veţi clădi pe teorii şi invenţi omeneşti, casa voastră se va prăbuşi. Ea va fi spălată de vânturile ispitelor şi de furtunile încercărilor. Dar principiile acestea pe care vi le-am dat vor rămâne. Primiţi-[L], clădiţi pe cuvintele [Lui]" (Hristos, Lumina lumii, pag. 314).

În zilele din urmă, Satana va abate asupra noastră furtunile aprige ale ispitelor. Orice încercare de clădire a spiritualităţii pe formalism sau pe ritualurile religioa­se va eşua. Orice viaţă spirituală bazată pe încercările omeneşti de înfrângere a ispitei se va nărui asemenea unei case construite pe nisip.

Casa spirituală care va rezista este cea construită pe stâncă solidă, simbolul lui Isus Hristos. În pasajul de astăzi, Isus ne spune: "Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stăncă" (versetul 24). A construi viaţa spirituală pe Hristos înseamnă a construi o viaţă de încredere în Cuvântul Său. Viaţa clădită pe Cuvântul lui Dumnezeu , rezistă în faţa suflului ispitei. Când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, acelaşi Duh Sfânt care a inspirat Cuvântul va aşeza principiile lui în inimile noastre.


Una dintre cele mai mari provocări ale societăţii noastre grăbite este aceea de nu ne găsi timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Viaţa care nu este clădită pe Cuvâ­nt se va dărâma atunci când vor veni furtunile ispitei. Cuvântul ne consolidează credinţa. Cuvântul este stânca noastră, fundaţia vieţii noastre, ancora credinţei noastre. Ia astăzi decizia de a petrece timp cu Dumnezeu prin Cuvântul Său şi vei construi pe stâncă solidă.

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu