miercuri, 29 august 2012

MAI MULT HAR


El ne dă un har şi mai mare. - Iacov 4:6

Siguranţa noastră în Hristos nu se bazează pe performanţele noastre sau pe comportamentul nostru. Faptul că facem anumite lucruri nu ne oferă nicio siguranţă. Dacă ne întemeiem siguranţa pe faptele personale, atunci ne vom întreba mereu dacă am făcut tot ce trebuia. Siguranţa noastră derivă din ceea ce a făcut Hristos pentru noi - din viaţa pe care El a dus-o şi din moartea pe care El a suferit-o.

Şi, odată ce acceptăm că siguranţa noastră este în Hristos, El ne ajută să creştem în El. Pe măsură ce îi supunem voinţa noastră, El începe în noi lucrarea de formare a caracterului creştin şi, odată ce începe această lucrare, El o duce la bun sfârşit! El este "Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre" (Evr. 12:2).

Să presupunem că sunt în clasa I la şcoala primară. Fiecare elev din şcoală are abilităţi şi deprinderi diferite, dar dacă voi fi silitor şi voi învăţa ceea ce îmi dă doamna învăţătoare, voi trece clasa cu bine. Tot la fel, dacă învăţ cu credincioşie lecţiile pe care Tatăl vrea să le învăţ, atunci cunoştinţele şi caracterul meu se vor dezvolta tot mai mult. El va avea grijă ca eu "să trec clasa" cu bine.

Un predicator în vârstă a spus odată un lucru adevărat: "Zicala «odată mân­tuit, pentru totdeauna rnântuit» este adevărată dacă rămâi în mântuire."

Desigur că el poate alege să se despartă de familia noastră. El are dreptul să-şi schimbe numele. E liber să plece de acasă oricând vrea. Dar el va rămâne întot­deauna fiul meu. El are asigurarea că nu-l voi alunga de acasă supărat pentru că a făcut vreo greşeală.

Dumnezeu nu-i alungă pe creştini atunci când ei greşesc. Dimpotrivă, El îi conduce la o pocăinţă mai profundă.
Dar greşeala nu ne scade din valoarea pe care o avem înaintea Sa. Greşeala nu ne descalifică din poziţia de beneficiari ai harului Său, ci, din contră, ne califică pentru poziţia de beneficiari ai harului Său. Harul lui Dumnezeu este pus deoparte pentru greşelile noastre, pentru păcătoşi, pentru aceia dintre noi care suntem slabi
.
"Dacă, în ignoranţa noastră, facem paşi greşiţi, Mântuitorul nu ne abandonează. [ ... ] Satana poate veni la tine cu această sugestie crudă: «Cazul tău este lipsit de speranţă. Nu poţi fi răscumpărat.» însă există nădejde pentru tine în Hristos. [ ... ] Când păcatul se luptă în inimă pentru supremaţie, când vina apasă sufletul şi împovărează conştiinta, când necredinţa întunecă mintea, aminteşte-ţi că ha­rul lui Hristos este de ajuns pentru a birui păcatul şi a risipi întunericul" (Divina vindecare, pag. 249, 250).

Harul Său este mai mare decât păcatul nostru. În El, avem întotdeauna mai mult har decât vom avea nevoie vreodată. Rezerva Cerului nu se epuizează niciodată.


Fiul meu este fiul meu şi atunci când greşeşte, şi atunci când nu greşeşte.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu