duminică, 26 august 2012

DINTR-O INIMĂ DE PIATRĂ, O INIMĂ SENSIBILĂ


Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el ... s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: "Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!" - Matei 27:54

Era o epocă a violenţei, într-o ţară violentă şi într-un popor violent, iar el era un om violent. Sutaşul roman era un om de război crud, fără inimă şi aspru, un mercenar mereu în gardă, pregătit de ambuscadă. El era, fără îndoială, un candidat puţin probabil pentru împărăţia lui Dumnezeu. Inima lui devenise insensibilă în urma numeroaselor execuţii pe care le supraveghease.

Vineri dimineaţă a primit ordinul de a organiza o execuţie. Singurul lui gând a fost acesta: "Să pornim la treabă şi să o terminăm cât mai repede!"

- Daţi-vă la o parte. bocitoarelor! a strigat el. Tu de acolo, dă-te înapoi. Biblia spune că el era sutaş, adică avea sub comandă o sută de ostaşi. Lucrul care l-a uimit a fost acela că Isus nu a opus rezistenţă. Suferinţa nu a făcut decât să pună în evidenţă măreţia Sa regească.

Sutaşul era un om de armată, cu inima împietrită. El fusese instruit să câştige.

Fiecare dintre noi e un mic sutaş, Uneori ne luptăm cu îndârjire pentru a ne proteja micile împărăţii. Opiniile diferite devin câmpuri de luptă pentru oameni. Însă Isus era diferit.

Era ceva la El care îi atrăgea atenţia. Suferinţa de pe chipul Său făcea loc încre­derii netulburate. De fiecare dată când îşi întorcea capul, lemnul aspru al crucii îi apăsa coroana de spini şi mai adânc în carne, dar El nu rostea niciun cuvânt de nemulţumire. Rănile făcute de cuie se lărgeau tot mai mult, dar de pe buzele Sale nu ieşea niciun blestem.

Sutaşul a auzit rugăciunea Mântuitorului: "Tată, iartă-i" (Luca 23:34). Când privea scena care se desfăşura înaintea ochilor lui, ceva îl determina să uite de sine, ceva îl atrăgea la acest Om.

Poate că sutaşul şi-a amintit de judecata desfăşurată în sala lui Pilat. Isus era puternic, cu toate că părea slab. Crucea era tronul Său. Coroana Sa de spini era diadema slavei Sale.

Acolo, la cruce, sutaşul a exclamat: "Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dum­nezeu!"

Până şi sutaşul a fost schimbat de puterea lui Dumnezeu. Isus l-a luat pe acest ofiţer roman crud, fără inimă şi insensibil şi l-a transformat.

Dintr-un om nemilos, el a devenit un om convertit Dintr-un om cu inima de piatră, a devenit un om blând şi sensibil.

Isus Se mai ocupă încă de transformarea oamenilor care au o inimă de piatră.

Dragostea Sa îi mai cucereşte şi astăzi pe oamenii mândri. Vrei să-I permiţi să te transforme şi pe tine?

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu