luni, 27 august 2012

O LICITAŢIE ORGANIZATĂ DE SATANA


Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? - Matei 14:31

Te invit să participi împreună cu mine la o licitaţie imaginară. Iată scena: Sa­tana tocmai i-a anunţat pe îngerii lui răi că vrea să iasă la pensie şi că scoate la licitaţie formulele pentru diverse comportamente păcătoase, din dorinţa de a strânge banii necesari pentru pensionare.

Licitaţia începe de dimineaţă şi durează până seara târziu. Satana strigă:

- Am aici formula minciunii. Cât oferiţi pentru ea? Aici am formula specială a înşelăciunii. Cât îmi daţi pe ea? 
Castele, palate, terenuri? Când cucerim lumea şi o luăm în stăpânire, cât îmi daţi pentru formula lăcomiei sau pentru cea a mândriei? Cât? Dar tu cât oferi?

Fiecare formulă se află într-un vas special de aur şi e învăluită într-o negură deasă. Nu trece mult timp şi se vând toate formulele ... cu excepţia uneia. Îngerii răi strigă:

- Trebuie să o vinzi şi pe aceea! îţi dăm pentru ea cele mai frumoase palate.

- Nu o vând. răspunde Satana. Formula aceasta este pentru cei care spun că sunt creştini şi dă roade aproape de fiecare dată. Ei nu mai sunt protejaţi de păcat atunci când sunt sub vraja ei!

- Dar spune-ne măcar despre ce formulă este vorba! insistă îngerii răi.

- Este îndoiala, răspunde Satana. Formula aceasta îi amăgeşte pe creştini să se îndoiască de dragostea lui 
Dumnezeu. Este arma mea cea mai puternică. Nu o voi vinde niciodată. fiindcă dacă îi voi determina pe creştini să ducă o viaţă de incertitudine şi îndoială. atunci îi pot determina să comită orice alt păcat. Când nu au certitudine. sunt vulnerabili.

Satana a folosit în mod repetat această formulă. În pustie. contra lui Isus. El îşi introducea provocările cu cuvintele "Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu ... ''.

"Chiar este adevărat că eşti Fiul lui Dumnezeu?" încerca el să insinueze.

"Uită-Te la Tine! Eşti tras la faţă. eşti obosit şi flărnând. Faţa ta emaciată şi hainele murdare şi zdrenţuite pe care le porţi Te trădează. Nu ai cum să fii Fiul lui Dumnezeu."

Îndoiala a fost şi rămâne strategia folosită permanent de Satana. "Satana este gata să răpească binecuvântatele asigurări ale lui Dumnezeu. El doreşte să alunge din suflet orice licărire de speranţă şi orice rază de lumină; dar tu nu trebuie să-i îngădui să facă aceasta" (Calea către Hristos. pag. 53).

Umple-ţi zilnic mintea cu gânduri despre dragostea lui Dumnezeu. Spune-ţi:

Dumnezeu mă iubeşte şi sunt copilul Lui. El nu vrea să pier. El nu mă va părăsi nicio­dată. Dumnezeu mi se adresează chiar mie în textul din Ieremia 31:3: " Te iubesc cu o iubire veşnică." Eu mizez cu viaţa mea pe aceste cuvinte.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu