marți, 21 august 2012

CÂT VALORĂM NOI?


Pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc .. .- Isaia 43:4

Isus ne dezvăluie cât valorează fiinţa umană în ochii lui Dumnezeu prin povestea nemuritoare a păstorului celui bun. Odată ce am înţeles care este valoarea pe care ne-o acordă Dumnezeu, himera stimei de sine scăzută dispare tot atât de repede ca un balon de săpun.

"Dar El le-a spus pilda aceasta: «Care om dintre voi, dacă are o sută de oi şi pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe islaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri; şi, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zic: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută»" (Luca 15:3-6).

Păstorul oriental are multă grijă de oi. Pentru a găsi o oaie pierdută. el este dispus să renunţe la confortul şi la avantajele căminului său, să traverseze nisipurile deşertului şi să străbată trecătorile înguste şi stâncoase, ignorând bătăturile de la picioare, loviturile de la genunchi şi rănile din palme. El se caţără pe stânci coboară pe pantele abrupte şi umblă prin spini şi mărăcini, mânat de un singur gând - să găsească oaia pierdută.

George Adam Smith îl descrie astfel pe păstorul oriental:

...Îl întâlneşti în ţinuturile de deal mărăcinoase, unde noaptea urlă hienele iar când îl vezi cum stă de veghe, privind în zare, cu faţa lui arsă de soare sprijinindu-se în toiag şi urmărind cu privirea oile împrăştiate, fiecare dintre ele fiind scumpă inimii lui, înţelegi de ce păstorul din ludeea a devenit un personaj de seamă al istoriei poporului lui" (William Barclay, Luke, pag. 207).

Parabola aceasta ne spune trei lucruri despre Isus. Primul lucru este acela că păstorul e preocupat de fiecare oaie. Al doilea lucru este acela că el observă dacă lipseşte o oaie. Iar ultimul lucru este acela că el este dispus să facă orice sacrificiu personal pentru a aduce oaia înapoi. Ce tablou impresionant! Nu este de mirare că Dumnezeu Se aseamănă pe Sine cu un păstor oriental. Cânc priveşte spre planeta noastră, El nu vede mase mari de oameni care se luptă din răsputeri să supravieţuiască, ci îl vede pe fiecare om, fiecare fiind scump în ochii Lui. Noi suntem mai mult decât carne şi oase - suntem creaţia unică a lui Dumnezeu.

Profetul Isaia ne încurajează cu aceste cuvinte rostite de Dumnezeu: "Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău ... Pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc. .. " (Is. 43:4).

Eşti preţios, eşti demn de onoare şi eşti iubit! Iată ce gândeşte Dumnezeu despre noi. Aşa ne descrie El! Noi suntem importanţi pentru El. Lui îi pasă de noi. Ai astăzi un motiv mare de bucurie!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu