marți, 7 august 2012

PROFEŢIA DESPRE TIMPUL SFÂRŞITULUI DESCOPERĂ CARACTERUL LUI DUMNEZEU


Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. - Apocalipsa 3: 11

Cartea lui Daniel şi cartea Apocalipsa ne oferă o vedere panoramică asupra viitorului. Profeţiile cuprinse în ele ne dezvăluie cu claritate evenimentele care se vor petrece în curând în lumea noastră. Tema centrală a acestor două cărţi escatologice este caracterul lui Dumnezeu. Daniel şi Apocalipsa ne înfăţişează un tablou magnific al lui Dumnezeu. El le dă copiilor Săi "ştiinţă şi pri­cepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune". El îi scapă din mâna împăraţilor mânioşi şi din cuptorul de foc şi închide cu puterea Sa gurile leilor, pentru a-i ocroti pe slujitorii Săi. Stăpânirea Sa este veşnică, împărăţia Sa dăinuie din neam în neam, promisiunile Sale se împlinesc întotdeauna, iar căile Sale sunt întotdeauna drepte (Dan. 4:34,37; 7: 13, 14).

Apocalipsa îl înfăţişează ca fiind un Dumnezeu care are grijă de un om bătrân, pe nume Ioan, exilat pe o insulă pustie. El îi trimite un înger cu un mesaj de încurajare, Cum este acest Dumnezeu? Ascultă invitaţia Sa de a veni şi a sta împreună cu El pe tronul Său (Apoc. 3:21), Ascultă cu câtă bucurie îşi exprimă dragostea şi închinarea faţă de El fiinţele care au petrecut împreună cu El veacuri întregi: "A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!" (Apoc. 5: 13).

Ce fel de Dumnezeu este acesta care are grijă ca, în timp ce părnântul se cutremură şi în timp ce fulgerele şi tunetele sfâşie cerul, o fetiţă înviată să fie redată mamei ei? Ce fel de Dumnezeu este acesta care îşi începe domnia paşnică prin a şterge orice lacrimă din ochii noştri?

Isus este biruitorul, dar El ne oferă nouă coroana, Isus a luptat pentru noi, dar El aşază simbolul victoriei în mâinile noastre,

Isus aşază coroana slavei pe capetele biruitorilor. El are pentru fiecare dintre ei câte o coroană care poartă numele lor (Apoc. 2: 10) şi inscripţia "Sfinţenie Domnului" (vezi Tragedia veacurilor, pag, 646),

Eşti fericit să îi poţi sluji unui astfel de Dumnezeu? Aştepţi cu nerăbdare ziua aceea minunată în care mâinile acelea străpunse vor aşeza pe fruntea ta o coroană? Eu de-abia aştept ziua în care Mântuitorul meu îmi va zice: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii" (Mat, 25:34),

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu