marți, 28 august 2012

MAI MULT DESPRE ISUS


Ei au ridicat ochii şi n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. - Matei 17:8

Eliza Hewitt ştia din experienţă ce înseamnă să treci printr-o tragedie. Cari­era sa de profesor a luat sfârşit în momentul în care un elev turbulent a lovit-o în cap cu o bucată grea de tablă şcolară. Eliza a suferit o leziune gravă a coloanei vertebrale şi nu a mai putut reveni la catedră niciodată.

În perioada recuperării. ea a căutat promisiunile făcute de Dumnezeu. care s-au împlinit prin Isus Hristos. Atunci a fost uimită de extraordinara acurateţe cu care profeţia din Vechiul Testament arăta spre Mesia. În suferinţa ei. ea a descoperit o nouă relaţie cu Isus. Copleşită de emoţie. ea a compus versurile următorului imn creştin:

"Mai mult despre Isus vreau să ştiu.

Mai mult din harul Său vreau să manifest;

Mai mult din desăvârşirea mântuirii Sale vreau să văd, Mai mult din dragostea Celui care m-a iubit.

Mai mult, mai mult despre Isus, mai mult, mai mult despre Isus ... "

Oricât de mult am cunoaşte despre Isus, tot mai rămâne mult de descoperit.

Oricât de multe experienţe am avea cu El, tot mai rămân multe de trăit. Apos­tolul Pavel utiliza în mod frecvent expresiile "cu atât mai mult" sau "cu mult mai mult". El declară pe un ton aparent plin de uimire: "Cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu" (Rom. 5:9). El continuă: "Cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiti prin viaţa Lui" (versetul 10).

În versetul 15, el exclamă: "Cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta ... s-au dat din belşug celor mulţi." Pavel foloseşte expresia "cu atât mai mult" de cel puţin 10 ori în scrierile sale. Pentru el, există întotdeauna cu mult mai mult har, cu mult mai multă iertare, cu mult mai multă neprihănire, cu mult mai mult din darul lui Isus.


Dragostea lui Isus este infinită. "Bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos" (Efes. 3:8) ne vorbesc despre ea.
"Mărgăritarul de mare preţ" (Mat. 13:46) ne vorbeşte despre ea. "Comoara ascunsă în ţarină" (versetul 44) ne vorbeşte despre ea. Ele ne invită să cercetăm Cuvântul Său, să descoperim acel "mult mai mult" pe care El are să ni-l ofere. Perlele Sale nu se găsesc la suprafaţă, ci în profunzime.

Dumnezeu ne cheamă pe fiecare la o relaţie cu Isus care să depăşească nivelul superficial. El ne invită să ne bucurăm cu mult mai mult de harul Său îmbelşugat.

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu