joi, 2 august 2012

S-A TERMINAT, PARTEA A3-A

s-a terminat

Apoi mi-a zis: "S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşi­tul." - Apocalipsa 21:6

Singurătatea, suferinţa, nedreptatea şi moartea sunt urmările faptului că trăim într-o lume a păcatului. Cuvintele memorabile rostite de Dumnezeu în Apocalipsa 21:6 - "S-a isprăvit!" sunt o confirmare a faptului că toate lucrurile care ne ştirbesc fericirea se vor sfârşi.

Într-o zi, singurătatea va dispărea pentru totdeauna. Fiecare dintre noi vrea să fie iubit necondiţionat, să fie acceptat indiferent de ceea ce a făcut în trecut. Apocalipsa 21:3 ne spune că într-o zi vom fi cu Dumnezeu. Noi am fost creaţi pentru El. El va umple golul singurătăţii din viaţa noastră. "lată cortul lui Dumne­zeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor." Domnul spune: "S-a terminat!", şi singurătatea dispare pentru totdeauna. Vom avea o relaţie strânsă cu El de-a lungul veşniciei.

Ultimele cuvinte rostite de Dumnezeu fac ca suferinţa să dispară pentru tot­deauna. Fiindcă "nu va mai fi nici tânguire" (versetul 4). În secţiile de oncologie ale spitalelor din toată ţara, se află mulţi pacienţi slăbiţi în urma intervenţiilor chirurgicale multiple, a chimioterapiei şi radioterapiei. Multora le-a căzut părul, au scăzut mult în greutate şi în vigoare, iar unii şi-au pierdut dorinţa de a mai trăi. Dumnezeu ne dă puterea de a spera din nou. Prin cuvintele "S-a terminat!", El ne promite că într-o zi ne va da un corp nou, plin de viaţă, bucurie şi sănătate. El ne va duce într-o ţară în care nu există boală, suferinţă sau tristeţe.

Cuvintele "S-a terminat!" ne vorbesc despre un Dumnezeu care face "toate lucrurile noi" (versetul 5). Viaţa aceasta este plină de nedreptate. Dar într-o zi, va domni împăratul cel drept. Hristos Se va aşeza pe tronul Său ceresc. Lumea cerească va fi veşnic plină de dreptate. Poate că pe pământ nu găsim întotdeauna dreptatea, dar în cer o vom găsi. Poate că oamenii nu ne fac dreptate, dar Dum­nezeu ne va face dreptate fără plată. Când eşti tratat în mod nedrept, priveşte dincolo, la lumea nouă a lui Dumnezeu, în care El va domni cu dreptate.


Declaraţia finală a lui Dumnezeu - "S-a terminat!" - ne spune că moartea s-a sfârşit. Ai pierdut pe cineva drag? Simţi că nu poţi îndura singur durerea grea? Într-o zi, moartea va rămâne undeva în trecut. Dumnezeu va pune capăt morţii pentru totdeauna. Moartea nu va mai fi. În dimineaţa glorioasă a învierii, moartea va fi "înghiţită de biruinţă" (1 Cor. 15:54). Deşi plângem moartea celor dragi, putem să ne prindem de promisiunea lui Dumnezeu. într-o zi, moartea va fi alungată pentru totdeauna.

Pe un ton triumfător, Cerul va rosti hotărârea finală: "S-a terminat!" Lupta s-a sfârşit. Foamea, groaza şi suferinţa nu mai sunt. Boala, dezastrul şi moartea nu mai sunt. Sărăcia, durerea şi epidemiile nu mai sunt. Infirmităţile, tristetea şi chinul nu mai sunt. Lacrimile, frica şi necazurile s-au dus. S-A SFÂRŞIT! Drep­tatea domneşte pentru totdeauna!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu