luni, 1 octombrie 2012

CAND CORUPTIA AFECTEAZA BISERICA


Numai ţineţi cu tărie ce aveţi până voi veni! - Apocalipsa 2:25

În ultimele zile am urmat itinerarul parcurs de scrisoarea antică, de-a lungul Coastei de Vest a Turciei, în căutarea celor şapte destinatare ale ei. Această scrisoare a fost trimisă de Marele Medic, Isus Hristos, prin intermediul apostolului Ioan. Cele şapte biserici se află în stări spirituale diferite.

Suntem interesaţi de aceste şapte biserici din două motive. Primul motiv este acela că Dumnezeu a ales aceste biserici ca simbol al Bisericii Creştine din  diferitele etape spirituale pe care aceasta le-a parcurs de-a lungul istoriei. Al doilea motiv este acela că prescripţia medicală pe care Domnul nostru le-a dat-o se aplică şi la starea noastră spirituală. Şi noi ne confruntăm astăzi cu provocări ­spirituale similare.

Astăzi ne vom îndrepta atenţia asupra Bisericii din Tiatira. Din acest cen­tru comercial antic nu a mai rămas decât o grămadă de pietre aflate în oraşul Akhisar, din centrul Turciei de azi. Pe vremea lui Ioan, Tiatira era o localitate prosperă şi un important centru comercial şi industrial. Cetatea căpătase un oarecare renume datorită breslelor ei de ţesători şi vopsitori de lână.

Isus începe mesajul pentru Tiatira cu următoarele cuvinte încurajatoare: "Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi"
 (Apoc. 2: 19).

Hristos apreciază credinţa şi dragostea acestor credincioşi. Dar credincioşii din Tiatira aveau să se confrunte cu câteva decizii dificile. Ei aveau să fie chemaţi să ia poziţie de partea adevărului, pentru a putea creşte în credinţă. Isus adaugă:

"Însă ce am împotriva ta este că o laşi pe Izabela, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor" (versetul 20).

Problema Tiatirei este problema adulterului spiritual. Adulterul este relaţia ilicită, fie ea emoţională sau fizică, cu o persoană care nu îţi este soţ sau soţie. Adulterul înseamnă infidelitate, încălcarea jurămintelor sfinte. Mesajul acesta este adresat Bisericii antice din Tiatira, dar el se aplică la perioada din istoria bisericii care e cunoscută sub numele de Evul Mediu Întunecat. Biserica Creştină reprezentată de Tiatira i-a fost necredincioasă iubitului ei, Isus Hristos. Ea şi-a încălcat jurământul de loialitate faţă de Domnul ei.

Mesajul către Biserica din Tiatira este pentru noi un apel răsunător la trezire, o chemare insistentă la credincioşie. Este o chemare la consacrare. Cum putem supravieţui atunci când mediul spiritual în care ne aflăm devine distructiv?

Răspunsul este acesta: ia decizia ca, prin harul lui Dumnezeu, să rămâi credin­cios lui Hristos orice s-ar întâmpla. Ia deciziile care se impun pentru a-ţi menţine experienţa spirituală. Dacă îţi pierzi sănătatea spirituală, atunci cu ce mai rămâi?

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu