vineri, 5 octombrie 2012

ISUS VEDE PARTEA BUNA


Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. - Apocalipsa 3:4

Să ne îndreptăm acum spre un alt mesaj trimis de Marele Medic celor din Sardes, casa morţilor. Mesajul se găseşte în Apocalipsa 3:4,5: "Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe ... şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor lui."

Avem aici un cuvânt de încurajare. Isus Îi vede pe aceia care au rămas în picioare când toţi ceilalţi sunt morţi. Ei "nu şi-au mânjit hainele", adică ei nu au făcut compromis şi nici nu au renunţat la credinţa lor.

Isus îşi îndreaptă toată atenţia asupra acestor oameni buni. Şi apoi El le promite lucruri mari tuturor celor care li se alătură acestora. El ar vrea să mărturisească numele lor, să spună lucruri bune despre ei înaintea Tatălui Său ceresc, El ar vrea să existe un număr mare de biruitori. Mai târziu, găsim în cartea Apocalipsa o viziune în care apare o mare mulţime de oameni îmbrăcaţi in haine albe.

Acesta este planul Marelui Medic, care ne roagă să venim la El cu fărâmele de viaţă care ne-au mai rămas. El ne promite că va crea o comunitate frumoasă din acei puţini care rămân în picioare. El este Dumnezeul noilor începuturi.

Dumnezeu a creat un nou început într-un moment crucial al istoriei. Biserica din Sardes reprezintă şi Biserica din timpul Reformei.

Secole la rând, adevărul lui Dumnezeu a fost reprimat, dar au existat bărbaţi şi femei credincioase, care au ieşit în faţă pentru a-l susţine. Adevărul de mult ui­tat începea să strălucească iar Dumnezeu i-a ridicat pe reformatori. Valdenzii au copiat Biblia de mână. Din ascunzătorile lor din nordul Italiei şi din sudul Franţei, ei trimiteau în Europa tineri şi tinere pentru a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu.

În Boemia, Ian Hus şi prietenul lui, leronim, au făcut din ascultarea de Dumne­zeu deviza lor. Reformatorul german Martin Luther a recuperat adevărul "mântuirii numai prin credinţă". John şi Charles Wesley au declanşat o redeşteptare mică în Anglia, subliniind sfinţenia şi creşterea în har.

Perioada "Sardes" a Reformei dintre anii 1500 şi 1600 a adus la lumină multe adevăruri biblice neglijate. Principii biblice precum botezul prin scufundare, a doua venire a lui Hristos şi ascultarea de Legea lui Dumnezeu au fost primite de creştinii de pretutindeni.

Dumnezeu a readus la viaţă biserica Sa, iar ea şi-a continuat existenţa. El poate face acelaşi lucru şi pentru tine. Viaţa ta spirituală este inertă? Compromisul s-a furişat în viaţa ta? Îndoiala a luat locul credinţei? Relaţia ta cu Dumnezeu s-a răcit?

Acceptă astăzi ca Dumnezeu să intervină în mod minunat în viaţa ta. El va face ca experienţa ta creştină să vibreze din nou. El a făcut acest lucru pentru un grup de credincioşi din Sardes şi îl va face şi pentru tine.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu