sâmbătă, 20 octombrie 2012

PRIVIND PRIN OCHII LUI DUMNEZEU


Ferice de ochii voştri, că văd, şi de urechile voastre, că aud! - Matei 13: 16

Noul Testament ne îndeamnă în mod repetat să îi privim pe oameni prin ochii lui Dumnezeu. Suntem invitaţi să-i privim pe oameni într-un mod diferit.

Apostolul Pavel afirmă acest lucru în 2 Corinteni 5. El scrie că Isus a murit pentru întreaga lume, pentru fiecare fiinţă umană (versetele 14, 15). El scrie de­spre schimbarea produsă de jertfa aceasta şi despre faptul că trebuie să-i privim pe oameni prin prisma dragostei lui Hristos: "Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii... Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi" (versetele 16, 17).

Hristos ne oferă un mod cu totul nou de a-i privi pe oameni. Acum nu îi mai cunoaştem pe semenii noştri în felul lumii, nu mai privim la înfăţişare. Nu ne mai concentrăm atenţia asupra imperfectiunilor. slăbiciuniior şi lucrurilor care ne pot îndepărta de ei. Acum vedem în fiecare om o persoană pentru care Hristos a murit. Ştii ce înseamnă aceasta? Înseamnă că fiecare om are o valoare infinită.

Să-i privim pe oameni prin ochii harului - aceasta este tot ce contează şi tot ce produce o schimbare în lumea aceasta. Noi nu mai suntem obsedaţi de înfăţişare, ci privim la inima oamenilor.

Gândul nostru se îndreaptă spre ceea ce pot deveni oamenii, şi nu spre forma feţei sau spre culoarea ochilor, ci spre inima pe care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu.

Ce diferită ar fi lumea dacă toţi oamenii ar privi aşa!

Atitudinea aceasta ar schimba atmosfera de la serviciu. Există colegi de-ai noştri care au foarte multe de oferit, dar care sunt marginalizaţi din cauza în­făţişării lor.

Atitudinea aceasta ne-ar schimba căsniciile. Avem nevoie să fim preţuiţi de cei apropiaţi şi avem nevoie să fim apreciaţi în primul rând pentru ceea ce suntem.

Atitudinea aceasta ar produce o schimbare enormă în copiii noştri. Ei au nevoie să ştie că sunt preţuiţi pentru ceea ce sunt, pentru potenţialul lor, pentru caracterul lor. În lumea lor, ei aud suficient de mult mesajul contrar. Ei sunt catalogaţi în funcţie de înfăţişare sau de performanţe. Ei îşi doresc cu atâta dis­perare să fie acceptaţi, să fie populari. Însă popularitatea depinde adeseori de lucrurile de suprafaţă, de lucrurile exterioare.

Caracterul contează înaintea lui Dumnezeu. El Se uită la puritatea motivaţiilor noastre. El Se uită la sinceritatea inimii noastre. El se uită la onestitatea intenţiilor noastre. Când privim prin ochii Săi, vedem şi noi dincolo de aparenţe. Vedem nu numai ceea ce fac oamenii, ci şi puritatea intenţiilor lor. Vedem valoarea fiecăruia dintre ei şi îi preţuim pe cei apropiaţi. În fond, ei au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu şi au fost răscumpăraţi prin sângele Său!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu