joi, 11 octombrie 2012

STAU LA USA


Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. - Apocalipsa 3:20

Scrisoarea aceasta are o importanţă deosebită, deoarece Laodiceea este Bi­serica din zilele noastre. Ea completează descrierea făcută de Dumnezeu poporului Său care a existat de-a lungul secolelor. 
Numele"Laodiceea" înseamnă "un popor judecat". Aceasta este Biserica de dinaintea celei de-a doua veniri. Este Biserica din timpul ceasului judecăţii. Din nefericire, laodiceenii sunt căldicei şi se complac în starea lor. Deşi trăiesc în cea mai fascinantă perioadă a istoriei lumii, ei nu reuşesc să realizeze importanţa momentului. Ei nu reuşesc să înţeleagă însemnătatea acestei perioade.

Ultima Biserică a lui Hristos, Laodiceea, se află pe pragul veşniciei. În pofida acestui lucru, ea doarme confortabil într-o stare de falsă mulţumire de sine. Ea îşi desfăşoară existenţa în orele finale ale istoriei, dar nu reuşeşte să recunoască însemnătatea timpului în care trăieşte.

Hristos stă şi bate la uşa inimii acestei biserici. El o cheamă să se trezească, să fructifice oportunităţile de a proclama Cuvântul Său.

Ce remediu există pentru letargia spirituală? Marele Medic recomandă ca laodiceenii să meargă şi să cumpere trei lucruri.

În primul rând, El le recomandă să cumpere aur (Apoc. 3: 18). Ce înseamnă aceasta? În scrierile lui Petru găsim o exprimare similară: " ... pentru ca încer­carea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul. .. " (1 Petru 1:7). Pe­tru asociază testarea credinţei cu aurul încercat prin foc. Credinţa este un bun preţios în care merită să investim. Dezvoltarea unei relaţii cu Dumnezeu bazate pe încredere reprezintă esenţa spiritualităţii autentice. Ea este valuta forte a creştinismului. Isus spune: "Trezeşte-te - eşti deznădăjduit de sărac dacă nu ai credinţă!"

În continuare, Marele Medic prescrie "haine albe" (Apoc. 3: 18). În Noul T es­tament, hainele albe sunt simbolul neprihănirii, adică al unei stări corecte înaintea lui Dumnezeu. Fiinţele umane păcătoase devin neprihănite prin acceptarea hainelor imaculate ale neprihănirii lui Hristos. Neprihănirea Sa ne transformă caracterele.

În final, Marele Medic ne încurajează să cumpărăm alifie pentru ochi ca să vedem care e nevoia noastră. Alifia pentru ochi a Duhului Sfânt ne ajută să ne vedem aşa cum suntem şi să-L vedem pe Isus aşa cum este El.

Remediul lui Hristos este eficient. El ne îndeamnă să ne dezvoltăm o credinţă autentică, o experienţă personală cu El şi abilitatea de a vedea prin ochii Duhului Sfânt. Noi suntem săraci, orbi şi goi din punct de vedere spiritual, dar dorinţa Sa este să ne îmbogăţească, să ne îmbrace şi să ne ofere vedere. Tot ce avem nevoie se găseşte în Isus!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu