luni, 15 octombrie 2012

DARUL PROFETIEI OFERIT DE DUMNEZEU


Aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru, Isus Hristos. - 1 Corinteni 1:7

La începutul mişcării adventiste, un predicator protestant renumit i-a pus lui James White o întrebare provocatoare:

Voi, adventiştii, nu credeţi numai şi numai în Biblie? Dacă da, atunci de ce aveţi în biserică un aşa-zis profet?

James White i-a răspuns:

- Noi, adventiştii, acceptăm toată Biblia, chiar şi acele părţi care vorbesc despre darul profeţiei. A respinge darul profeţiei înseamnă a nega acele pasaje biblice în care Dumnezeu promite că va oferi acest dar în zilele noastre.

Apostolul Pavel ar fi fost de acord cu această explicaţie: "Nu stingeţi Duhul! Nu dispreţuiţi profeţiile" (1 T es. 5: 19, 20). În Efeseni 4:8, Pavel adaugă faptul că Mântuitorul "a dat daruri oamenilor" atunci când S-a înălţat la cer. 

Printre aceste daruri, apostolul îl include şi pe cel al profeţiei.

În decembrie 1844, Ellen Harmon a primit prima ei viziune la 17 ani. Ea a văzut că poporul adventist călătorea pe un drum care ducea spre cer şi că drumul acesta era luminat de o lumină strălucitoare.

Ce mare încurajare a fost acest mesaj pentru grupul mic şi împrăştiat de credincioşi care mai târziu aveau să fie cunoscuţi sub numele de adventişti de ziua a şaptea!

Din 1844 până la moartea ei, în anul 1915, Ellen White a primit peste 2 000 de viziuni şi vise profetice, consemnate în peste 25 de cărţi şi prezentate înaintea a zeci de mii de oameni de pe trei continente. Cu o acurateţe şi o putere de pătrundere uimitoare, ea a scris despre subiecte precum educaţie, nutriţie, viaţa lui 
Hristos, viaţa practică de credinţă, starea lumii, sănătate, practica medicală, criza mondială iminentă etc.

În cartea sa, California, Romantic and Beautiful, George Wharton James a scris de­spre Ellen White (care în ultima parte a vieţii sale a trăit în California) următoarele: ,,Această femeie remarcabilă, deşi aproape în întregime autodidactă, a scris şi a publicat mai multe cărţi care au fost traduse în mai multe limbi şi care se bucură de o mai mare circulaţie decât scrierile oricărei femei din istorie" (pag. 320).

Dumnezeu i-a dat poporului Său darul profeţiei, pentru ca el să prospere din punct de vedere fizic, mental şi spiritual. Promisiunea Sa pentru noi este aceasta:

"Încredeţi-vă în prorocii (profeţii) Lui şi veţi izbândi!" (2 Cron. 20:20)

Te bucuri de darul profeţiei oferit de Dumnezeu? Îl accepţi ca pe un dar venit din partea Domnului pentru a te apropia mai mult de El în fiecare zi? Acceptarea darului special al lui Dumnezeu pentru biserica Sa de astăzi îţi va da adevărata izbândă.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu