joi, 25 octombrie 2012

INIMILE DESCHISE SE VINDECĂ


Am vorbit deschis faţă de voi ... , iar inima ne este larg deschisă! - 2 Corinteni 6:11

Într-o zi, Frederic al II-lea, regele Prusiei, a venit în inspecţie într-o închisoare din Berlin. Unul după altul, deţinuţii strigau vehement că sunt nevinovaţi. Fie­care pretindea că a fost acuzat pe nedrept. Numai un singur deţinut nu spunea nimic. Atunci, Frederic l-a întrebat:

- Tu, de acolo! Tu pentru ce te afli aici?

- Pentru jaf armat, Maiestatea voastră.

- Eşti vinovat?

- Da, sunt. Îmi merit pedeapsa.

Regele l-a chemat pe şeful închisorii şi a poruncit:

- Gărzi, eliberati-l chiar acum pe acest ticălos vinovat. Nu vreau să rărnână în închisoare şi să corupă atâţia oameni buni şi nevinovaţi!

Când suntem cinstiţi cu privire la defectele noastre, harul lui Dumnezeu le poate îndrepta.

Înţeleptul spune: "Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte" (Prov. 28: 13).

Este inutil să încercăm să ne ascundem păcatele de Dumnezeu, fiindcă "totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evr. 4: 13).

Inimile deschise se vindecă. Mărturisirea are efect terapeutic. Când ne mărturisim păcatele cu regret adânc şi cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, El face o minune a harului în inimile noastre. El ne iartă păcatul şi declanşează pro­cesul de vindecare a sufletului nostru. Mărturisirea noastră îi deschide calea de a împlini o lucrare specială în inimile noastre. Rezultatele păcatului - vinovăţia, condamnarea, frica, mânia, resentimentul şi o mulţime de alte emoţii negative ­ne distrug frumuseţea.

Când suntem deschişi înaintea lui Dumnezeu, noi îi dăm permisiunea de a împlini în noi lucrarea Sa minunată. El deschide abcesul amărăciunii şi stoarce puroiul resentimentului. El spală otrava. El alungă emoţiile negative ca să putem fi oamenii care am fost creaţi să fim.


Vrei să vii înaintea Lui astăzi cu inima deschisă şi cu o mărturisire sinceră?

Vrei să fii transparent înaintea Sa? Vei fi bucuros că ai făcut lucrul acesta, pentru că inimile deschise se vindecă!

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu