sâmbătă, 6 octombrie 2012

ISUS INCA MAI POATE DESCHIDE USI - PARTEA I -


Iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide. - Apocalipsa 3:8

Odinioară, Filadelfia era localizată la poalele Muntelui Tmolus, la 25 de mile depărtare de Sardes, spre sud-est, pe drumul spre Colose. Cetatea a fost întemeiată de Attalus al II-lea Filadelfus, din Pergam. Eî i-a pus numele de Filadelfia, "dragoste frăţească", ca semn al ataşarnentului faţă de fratele său mai mare. În anul 17 d.Hr., cetatea a fost distrusă de un cutremur. Împăratul Tiberiu a reconstruit-o şi a făcut din ea o cetate magnifică. Frumuseţea ei i-a de­terminat pe scriitorii antici să o numească Mica Atenă.

Să studiem mesajul din Apocalipsa 3, consemnat de Ioan pe Patmos pentru credincioşii din Filadelfia. Aceasta este cea mai încurajatoare dintre scrisorile trimise celor şapte biserici, dar să ne oprim mai întâi asupra diagnosticului. Isus ne oferă un indiciu privitor la boala de care sufereau credincioşii din Filadelfia. El spune: "Ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu" (Apoc. 3:8).

,,Ai puţină putere." Puterea creştinilor din Filadelfia scăzuse. Dar observă diagnosticul. Credincioşii de acolo nu sunt în pericolul unei morţi iminente, ca în cazul Bisericii din Sardes. Ei doreau să îi slujească lui Dumnezeu. Ei păzeau Cuvântul lui Hristos; ei nu tăgăduiau Numele Său.

Dar Marele Medic a remarcat că ei aveau puţină putere. Ei aveau o problemă de încredere. Se simţeau intimidaţi.

Faptul acesta poate fi observat mai clar în versetul următor. Isus le-a spus:

"Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale şi să ştie că te-am iubit" (versetul 9).

Ce promisiune! "Cei care te ameninţă se vor pleca înaintea ta. Cei care te intimidează vor recunoaşte puterea Mea, iar persecutorii tăi vor recunoaşte măreţia Mea." Ce Dumnezeu avem!


Să ne întoarcem din nou la scrisoarea Sa către Biserica din Filadelfia. Isus adaugă: "Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide, Cel ce închide şi nimeni nu va deschide: «Ştiu faptele tale: iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate în­chide, căci ai puţină putere»" (versetele 7, 8).

Ti-am pus înainte o uşă deschisă. Acesta este adevărul pe care Isus vrea ca biserica să îl înţeleagă. El îl reia şi îl subliniază: Priveşte la uşa deschisă!

Dacă te simţi intimidat - priveşte la uşa deschisă!


Dacă te simţi singur - priveşte la uşa deschisă!

Dacă te simţi slab şi descurajat - priveşte la uşa deschisă!

Nu privi doar la problema ta. Nu privi doar la obstacol. Nu privi doar la duşman. Dumnezeu îţi deschide o cale nouă. Acesta este mesajul lui Isus pentru cei care au puţină putere spirituală. Este un mesaj de încurajare de la Marele Medic. El îi face o promisiune fiecăruia dintre noi. În orice situaţie, oricât de întunecată sau de disperată, El îţi va deschide o uşă. El va găsi o soluţie.

Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu