marți, 23 octombrie 2012

ÎNTRE MAGIE ŞI CUVÂNT


Făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţa. - Psalmii 119:50

Karen Winterburn a plecat de la o presupunere foarte greşită, şi anume aceea că tot ce este supranatural trebuie să fie bun. În perioada adolescenţei, ea a studiat Biblia cu multă atenţie, dar mai târziu a intrat pe tărâmul ocultului. Oamenii din jurul ei îi spuneau că aceasta facea parte din călătoria ei spirituală, iar ei i se părea un lucru destul de romantic. Descoperise o lume cu totul nouă.

În cele din urmă, Karen a devenit de profesie astrolog. Ea le oferea consiliere oamenilor şi susţinea conferinţe. 

Practica divinaţia, folosind numerologia, siste­mul I Ching şi tarotul. De asemenea, a lucrat ca mediu de transă.

Parapsihologii au realizat experimente pe Karen în timp ce ea se afla în transă.

În timpul hipnozei, ea putea purta discuţii detaliate despre fizica subatomică şi despre problematica biofeedbackului - subiecte despre care nu avea decât cunoştinţe minime. Karen părea să se fi conectat la o conştiinţă superioară. Ea intrase adânc în lumea magiei.

Totuşi ea simţea un gol în suflet. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să o aducă mai aproape de conştiinţa-zeu sau, cel puţin, de conştientizarea dumnezeului din ea. Dar, dimpotrivă, ea se simţea tot mai departe de orice relaţie cu Dumnezeu. Ba mai mult, se simţea tot mai departe de viaţa spirituală autentică pe care şi-o dorea.

În încercarea de a-şi umple golul din suflet, a ajuns să se închine la o mulţime de zei - zei hinduşi, zei greci, zei egipteni, zei caldeeni.

Ea punea mereu întrebarea: "Eşti tu Acela?" Şi toţi răspundeau la fel: "Da."

Dar fiecare o făcea tot mai insensibilă din punct de vedere spiritual.


După câţiva ani, Karen a stat faţă în faţă cu purul adevăr. Ea scria astfel: "Mi-a devenit tot mai clar faptul că, în loc să cresc în viaţa spirituală, eu am regresat. Timp de trei luni m-am forţat să stau în faţa acestei probleme. De-a lungul anilor, am avut multe experienţe spirituale interesante, dar nu am crescut spiritual de­loc. Am realizat că mă învârteam în cerc şi că nu eram mai aproape de adevăr decât atunci când am început să-l caut."

Există o sursă temeinică pentru creşterea spirituală. Ea este plină de adevăr, şi nu de mister. Poate că nu e la fel de spectaculoasă, dar e mult mai durabilă. Nu este la fel de senzaţională, dar e mult mai provocatoare din punct de ve­dere spiritual. Experienţa spirituală obţinută prin studiul Cuvântului lui Dumne­zeu este profundă. 
Acelaşi Duh Sfânt care a inspirat Biblia ne inspiră şi pe noi atunci când o studiem. Acelaşi Hristos care a vorbit odinioară vorbeşte şi acum. Predica de pe Munte, parabolele şi minunile Sale, toate răsună peste secole. Ele încă ne mai ating inima. Ele încă ne mai transformă viaţa. Ele încă ne mai schimbă sufletul în mod radical.

Apostolul declară pe bună dreptate: "Primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele" (Iacov 1:21). Creşterea în har prin Cuvântul lui Dumnezeu presupune disciplină, dar pe termen lung, ea ne oferă o putere spirituală de durată.


Mark Finley


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu