vineri, 19 octombrie 2012

SĂ RĂSUNE VESTEA LIBERTĂŢII!


Domnul M-a uns să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea (celor captivi eliberarea - NTR). - Isaia 61 :6

În anul 1832, într-o zi friguroasă de februarie, un student la teologie se afla

în camera lui, în căminul Seminarului din Andover (Massachusetts). Samuel Francis Smith se uita printr-un teanc de foi cu cântări pentru copii în limba germană, pe care i le dăduse prietenul lui, renumitul scriitor şi compozitor de imnuri Lowell Mason. Soarele cobora spre apus, pictând orizontul într-un frumos cărămiziu aprins.

Smith stătea întins în pat şi se relaxa. Era epuizat după o zi de studiu intens.

Ce bine îi prindea să stea câteva clipe în linişte şi să se uite pe partiturile trimise de prietenul lui!

În timp ce fredona melodie după melodie, una dintre ele i-a atras atenţia în mod deosebit. După ce a fredonat-o de mai multe ori, s-a uitat pe partitură ca să vadă ce scria în josul paginii. Din cunoştinţele lui de limbă germană, a înţeles că era vorba de un imn patriotic, dar cuvintele nu i-au plăcut. Le lipsea puterea de a inspira pe care o posedă orice muzică nepieritoare. Samuel s-a gândit să compună nişte versuri. A luat o bucată de hârtie şi a început să scrie. Pe acea bucată de hârtie, într-o cameră studenţească simplă, a venit la existenţă un imn care avea să mişte inima a milioane de oameni. Cuvintele curgeau cu uşurinţă. Samuel de-abia reuşea să scrie în ritmul în care îi veneau ideile. Era ca şi cum o mână divină îl călăuzea în timp ce el scria (Vezi melodia imnului 269, "Iubit Isuse-al meu."):

,,Ţara mea, despre tine, Scump meleag al libertăţii, Despre tine cânt!

Patria unde strămoşii mei au murit! Patrie a mândriei peregrinilor!

De pe culmea munţilor

Să răsune vestea libertăţii!"

În inimile oamenilor de pretutindeni există această sete adâncă după liber­tate. Încătuşati de lanţurile totalitarismului, ei îşi doresc să poată cânta "Scump meleag al libertăţii". Încarceraţi pentru convingerile conştiinţei lor, ei strigă: "Să răsune vestea libertăţii!"

Totuşi, mai există un tip de tiranie: spiritul despotic al celui rău, care îi ia în stăpânire pe cei care cedează la ispitele lui ademenitoare. Apostolul Pavel ne transmite un adevăr etern prin cuvintele: "Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi?" (Rom. 6: 16).

Satana ne ţine robi. Când cedăm înaintea păcatului, păcatul ne ia în stăpânire.

El ne domină. El ne încătuşează. El ne ţine sufletul închis ca într-o temniţă.

Numai Isus ne poate elibera. Când a strigat pe Calvar: "S-a isprăvit", El a anunţat victoria asupra cătuşelor păcatului. De pe dealul Calvarului, Isus strigă:

"Să răsune vestea libertăţii!" Adevărata libertate se găseşte în Isus. Libertatea reală se găseşte în Isus. În El, lanţurile care ne ţin legaţi sunt dezlegate şi suntem liberi în mod real.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu