marți, 13 noiembrie 2012

COPLEŞIT DE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU


Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din locaşul Tău cel sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. - Psalmii 68:35

Într-o zi, Dwight L. Moody purta o conversaţie plăcută cu Dumnezeu În timp ce se plimba pe străzile aglomerate din New York City. El Îi ceruse lui Dumnezeu să îl umple cu Duhul Sfânt.

Moody şi-a găsit cu greu cuvintele pentru a descrie experienţa pe care a avut-o atunci. Iată ce a scris el: "Pot să spun doar că Dumnezeu mi S-a desco­perit şi am cunoscut atunci dragostea Sa în aşa măsură, încât am fost nevoit să-L rog să îşi oprească mâna."

El a fost copleşit de această calitate a lui Dumnezeu, de simţământul dra­gostei Sale. În urma acestei experienţe, el a avut o mare putere. S-a întors la activitatea sa şi, deşi a ţinut aceleaşi predici ca întotdeauna, ceva era diferit: sute de oameni se converteau.

Moody scria: "Nu aş vrea să mă întorc la perioada de dinaintea acelei expe­rienţe fericite nici chiar dacă mi-ai oferi lumea întreagă."

Dumnezeu vrea să facă pentru noi mai mult decât ne putem imagina. Ade­seori, ne ducem viaţa sub nivelul privilegiilor pe care le avem. Ne hrănim cu câteva firimituri spirituale de ici şi de colo, când am putea să mâncăm pe săturate la ospăţul dragostei Sale.

Psalmisul are mare dreptate când spune: "Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă" (Ps. 145: 16). Mâna lui Dumnezeu este deschisă. El ne oferă binecuvântări spirituale care depăşesc orice imaginaţie. Dorinţa Sa cea mare este să fim plini de dragostea Sa, de Duhul Său, de puterea Sa. Când Îl vom căuta din toată inima, 
El Îşi va revărsa Duhul Sfânt peste noi din abundenţă.

"Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!" (Luca 2: 13).

Duhul Sfânt este prezenţa personală a lui Hristos, care ne înviorează sufletul.

Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii, care ne aduce cu Sine o putere dătătoare de viaţă. El este reprezentantul personal al Domnului nostru, care însufleteşte experienţa noastră creştină. Duhul Sfânt ne convinge de păcat, ne descoperă adevărul şi ne conduce la slujire.

Caută astăzi prezenţa Sa, la fel ca Dwight L. Moody. Cunoaşte plinătatea prezenţei Sale. Nu te mulţumi cu nimic mai puţin decât cu umplerea Duhului Sfânt. Cere-I lui Dumnezeu lucrul acesta Deschide-ţi inima ca să-l primeşti şi cere darul acesta prin credinţă!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu