sâmbătă, 17 noiembrie 2012

CU GÂNDUL LA CER


Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. - Coloseni 3:2

Se povesteşte că o familie locuia într-o regiune pustie de pe ţărmul sumbru al Noii Anglii. Ei singuri şi-au construit casa şi au mobilat-o. Familia aceasta avea un băiat şi o fată. Băiatul era medic şi era aproape mereu plecat de acasă pentru a oferi consultaţii în oraşe şi în localităţile izolate de pe coastă. Fata avea în jur de 20 de ani şi era singuratică.

În fiecare seară, fata se retrăgea, fără ştirea părinţilor. În liniştea pădurii din apropiere pentru a se închina în mijlocul naturii. Ea obişnuia să cânte acest imn:

"Când se lasă umbra serii peste dealuri şi câmpii Şi când stelele se-arată luminând în raze vii,

Gândul meu e-atunci la Domnul, depărtat de tot ce-i rău şi înalţ o rugăciune către bunul Dumnezeu."

Într-o seară, în timpul meditaţiei, chiar după ce terminase de cântat primele două versuri, un necunoscut s-a apropiat de ea pe la spate, a lovit-o în cap şi a fugit. Ea şi-a pierdut cunoştinţa şi a căzut la pământ. Când a sosit ora mesei de seară, fata nu a venit. Părinţii şi prietenii au căutat-o speriaţi şi au găsit-o zăcând inconştientă. Ea a rămas în starea aceasta timp de câteva zile. Fratele ei medic a fost chemat şi a fost stabilită o zi pentru o operaţie în vederea eliberării presiunii intracraniene.

Când şi-a recăpătat cunoştinţa, fata a început să-şi mişte buzele, continuând imnul pe care începuse să îl cânte atunci când a fost atacată: "Gândul meu e ­atunci la Domnul, / depărtat de tot ce-i rău / Şi înalţ o rugăciune / către bunul Dumnezeu."

Atunci când copiii lui Dumnezeu se vor ridica din mormintele lor, la reve­nirea măreaţă a lui Isus, gândurile lor se vor îndrepta spre aceleaşi lucruri la care s-au gândit aici pe pământ. Apostolul Pavel vorbeşte despre "cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti" şi despre "cei ce trăiesc după în­demnurile Duhului" (Rom. 8:5). El afirmă: "Umblarea după lucrurile firii pă­mânteşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace" (versetul 6).

Dacă aici cultivăm gânduri spirituale, mintea noastră va fi plină cu astfel de gân­duri toată veşnicia. Procesul început aici va continua acolo. Nu ne putem aştepta ca în cer să avem o gândire spirituală, dacă aici avem o gândire pământească. Pentru un creştin devotat, gândirea spirituală începe chiar de acum.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu