miercuri, 28 noiembrie 2012

DUMNEZEU CARE SE DESCOPERĂ PE SINE


Îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie. - Ieremia 33:6

Sundar Singh a fost toată viaţa lui sensibil şi atras de lucrurile spirituale. Totuşi, când mama lui a murit, acest tânăr hindus s-a supărat amarnic. Sundar a început să tulbure atmosfera din şcoala misionară la care învăta, luându-i în derâdere şi agresându-i pe cei care mărturiseau a fi creştini. Sufletul lui era plin de mânie şi, cu toate acestea, simţea nevoia de a-L găsi pe Dumnezeu. Într-o noapte, tulburarea lui s-a transformat în disperare şi a strigat: ,,O, Doamne, dacă exisă un Dumnezeu, să mi Se descopere înainte să mor!" Sundar îşi propusese să se sinucidă dacă nu primea răspuns.

Acest tânăr neliniştit a stat treaz toată noaptea, rugându-se şi aşteptând. În zorii zilei, în timp ce rostea ultima rugăciune, un nor strălucitor a umplut came­ra. Din această lumină a ieşit chipul şi silueta lui Isus. Sundar nu se aştepta să-L vadă pe Isus - poate pe Krishna, dar în niciun caz pe Isus!

Tânărul l-a auzit pe vizitator întrebându-l: "Cât timp Mă vei mai persecuta? Eu am venit să te mântuiesc ... Eu sunt Calea."

Sundar a căzut la picioarele lui Isus şi viziunea a dispărut. Dar primise răspunsul dorit. În duminica aceea, Sundar a devenit un credincios devotat, iar mai târziu a devenit cel mai mare evanghelist creştin din India. Viziunea aceasta a fost urmată de o mărturie puternică în favoarea lui Hristos.

Experienţa lui Sundar este uimitor de asemănătoare cu experienţa apostolu­lui Pavel care L-a întâlnit pe Isus pe drumul spre Damasc. Poate că Dumnezeu nu ţi Se va descoperi într-un mod la fel de dramatic cum I S-a descoperit lui Pavel sau lui Sundar Singh. El face acest lucru rareori. Dar El ni Se va descoperi dacă Îl căutăm cu inimă sinceră.

Dumnezeu nu Se joacă de-a v-aţi ascunselea cu noi. El vrea să ni Se desco­pere cu mult mai mult decât ne dorim noi să Îl cunoaştem. El vorbeşte într-o mare diversitate de feluri. El Se arată în locurile cele mai neaşteptate.

Când era singur şi deznădăjduit, Moise L-a întâlnit pe Dumnezeu într-o tufă arzândă din deşertul Madian. Când fugea ca să-şi scape viaţa, Ilie L-a găsit pe Dumnezeu într-o peşteră îndepărtată. Prietenii lui Daniel - Şadrac, Meşac şi Abed-Nego - L-au descoperit în focul din cuptorul aprins. David a descoperit lucrările lui Dumnezeu pe bolta cerească; Întreaga natură îi vorbea despre Cre­atorul atotputernic şi iubitor. Matei L-a întâlnit pe Isus în timp ce strângea taxele. Petru L-a întâlnit în timp ce repara plasele de pescuit. Nicodim L-a întâlnit noap­tea, iar femeia samariteancă L-a întâlnit la prânz.

Fii vigilent! Fii pregătit să auzi glasul Său! Deschide inima şi primeşte dra­gostea Sa. Fii pregătit! Astăzi te vei întâlni cu El în locuri neaşteptate. El ţi Se va descoperi aşa cum nu ţi-ai închipuit vreodată!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu